Blogs

Optimaal Digitaal Spel als serious game

Vermaak inzetten als leerinstrument, waarbij entertainment niet het doel is, maar een middel om iets te leren. Dat is waar het bij serious games om draait, aldus Jeroen Koch (veranderkundige bij de Belastingdienst).

”Naast mooie plannen leverde het ook een leuke ochtend op”

Anita Dogterom, volgde vorig jaar een online spelleider training Optimaal Digitaal. Ze werkte toen nog bij de gemeente Krimpenerwaard. In september 2021 stapte ze over naar Rijkswaterstaat waar ze aan de slag ging als strategisch adviseur klantprocessen. Al snel besloot ze het Optimaal Digitaal Spel te introduceren bij haar collega’s.

Inclusieve dienst­verlening en de zoektocht naar de menselijke maat

Een samenleving waarin je het gevoel hebt dat er respect is voor wie je bent. Dat je ertoe doet. Oftewel: een samenleving waarin iedereen zich echt thuis voelt. Dát is inclusief. Daar hoort een overheid bij die de norm stelt. Die niet alleen predikt dat thuisgevoel, respect en ertoe doen basiselementen zijn, maar dat ook in praktijk brengt. Dat is voor mij dienstverlening met een menselijke maat. Vanuit die blik hebben we nog een lange weg te gaan. En beginnen we even niet bij ons verdiepen in ‘de burger’ of ‘de klant’. Nee, we beginnen met een spiegel.

De zoektocht naar de menselijke maat

“Praat met de burger” is de eerste aanbeveling uit het rapport 'Klem tussen balie en beleid', van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU).

“Aandacht voor toe­gan­kelijk­heid is hard nodig”

Wouter Bolier is beleidsmedewerker toegankelijkheid bij Ieder(in), het netwerk van ruim twee miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte. Dit jaar is hij voor de derde keer projectleider voor Week van de Toegankelijkheid. Wouter is slechthorend, fan van sciencefictionserie Star Trek en houdt van gamen. Hij vertelt over het belang van de Week van de Toegankelijkheid.

Grote vraagstukken behap­baar maken

Vorig jaar speelde Moniek Koerhuis het Optimaal Digitaal Spel in de Week van de Toegankelijkheid. Wat leverde dat op? Moniek: ‘De gemeente Zwolle wil voor iedereen toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening bieden zodat iedereen eenvoudig zaken kan doen met ons. Om dat te realiseren hebben we de werkgroep ‘Loket Zwolle’ opgericht.

‘Zo kan het dus ook!’

Leon de Brouwer: 'In Molenlanden is dienstverlening één van de pijlers van onze gemeente. Ons doel is om de inwoner positief te verrassen, een ‘zo kan het dus ook!’ dienstverlening. Dat vereist van onze collega's een andere manier van denken, niet de gemeente, maar de inwoner centraal.'