Over Optimaal Digitaal

2013 – 2015 Massaal Digitaal

De wortels van Optimaal Digitaal liggen in Massaal Digitaal, een ICT doorbraakproject van het kabinet Rutte II, in 2013. Doel is dat burgers en bedrijven in 2017 massaal en naar volle tevredenheid digitaal zakendoen met de overheid.

In opdracht van het minsterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt in 2014-2015 onderzoek gedaan naar barrières én oplossingen voor digitaal zakendoen met de overheid. Belangrijk inzicht uit Massaal Digitaal is dat veel barrières en oplossingen generiek zijn, dus gelden voor de verschillende overheden. En dat er veel goede voorbeelden zijn. Bovendien blijkt de bereidheid van digitaal actieve burgers om de digitale route te nemen groot. Daarvoor geldt wel een belangrijke voorwaarde: de dienstverlening moet echt top in orde zijn. De grootste uitdaging ligt dus niet bij burgers en bedrijven, maar bij de overheid zelf.

Optimaal Digitaal bordspel

2016 – 2017 Optimaal Digitaal

Daarom ontstaat in 2016 het digitale platform Optimaal Digitaal. Op basis van voortschrijdend inzicht is inmiddels de naam gewijzigd: doel is niet langer ‘massaal’, maar ‘optimaal’ digitaal. Dan volgt ‘massaal’ vanzelf. Het platform is bedoeld voor iedereen bij alle overheidsinstellingen die de dienstverlening wil verbeteren. Doel is kennis te delen, elkaar te inspireren en tot actie aan te zetten. Op het platform staan meer dan 100 tips, gebaseerd op onderzoek en minstens 60 interviews over goede voorbeelden en oplossingen. De centrale gedachte achter veel tips blijkt: zet de gebruiker centraal. Optimaal Digitaal wordt in 2017 logischerwijs onderdeel van de kenniscommunity  Gebruiker Centraal. 

2018 Optimaal Digitaal Bordspel

In 2018 stellen we onszelf als doel dat al die kennis en goede voorbeelden nog meer gebruikt gaan worden. Daarom ontwikkelen we het Optimaal Digitaal Spel voor, gebaseerd op de tipkaarten van Optimaal Digitaal. De kracht ligt in de combinatie van stevige inhoud én spelelementen. Binnen 2 uur liggen er concrete acties die met het team kunnen worden opgepakt. BZK stuurt het spel in november naar alle Nederlandse gemeenten.

2019 Spelen, spelen, spelen

Inmiddels geven we de Optimaal Digitaal Spelleider training voor wie nog meer uit het spel wil halen. Eind 2019 zijn er meer dan 175 gecertificeerde spelleiders. Verder staan we geregeld op evenementen met de Optimaal Digitaal workshop. Daarin kan kennis gemaakt worden met het spel. In 2019 organiseren we tientallen van dit soort sessies georganiseerd. En we ontwikkelen verder: we brengen de uitbreidingsset met het thema ‘Inclusie’ uit, met 15 nieuwe tipkaarten. 

2020 Optimaal Digitaal Online

In 2020 wordt alles anders. Covid-19 zorgt er voor dat we fysiek niet meer samen kunnen zijn. We gaan meteen aan de slag met de ontwikkeling van het Optimaal Digitaal Online spel en online spelleider trainingen. Eind juni staat het spel online, half oktober zijn er al 75 gecertificeerde online spelleiders. In de week van de Toegankelijkheid (5-9 oktober) spelen meer dan 40 teams verspreid over heel Nederland (en daarbuiten) het Optimaal Digitaal Online spel rond een inclusie thema. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een hele nieuwe website. Het fysieke spel is volledig uitverkocht. In het najaar 2020 verwachten wij de 2e druk van het spel inclusief de tipkaarten van thema Inclusie.