Spelverloop

 1. 5 minuten

  Bepaal doel

  Bespreek het doel dat de Organisator vooraf heeft gekozen voor het Optimaal Digitaal spel. Kijk of dit voor iedereen helder is geformuleerd.

  Schrijf het doel op een post-it en plak deze op het speelbord bij ‘Doel’. Houd dit doel voortdurend voor ogen tijdens het spelen van het spel.

 2. 5 minuten

  Beoordeel snel

  De spelleider verdeelt de tipkaarten ongeveer gelijk onder de deelnemers.

  Met elkaar
  Beoordeel elke tipkaart als volgt; om ons doel te bereiken moeten we deze tip:

  • Minder doen of stoppen
  • Blijven doen – doen we goed
  • Meer doen of ermee beginnen

  Denk hardop en discussieer. Maak 3 stapels op het speelbord. Twijfel je? Is de tipkaart niet van toepassing? Leg die tipkaart op het speelbord bij ‘Leg weg’. Ga door tot niemand meer tipkaarten heeft.

 3. 15 minuten

  Kies zelf

  Leg de stapels tipkaarten van ‘Blijven doen’, ‘Minder doen’ en ‘Leg weg’ naast het bord (die doen niet meer mee). Leg de tipkaarten van ‘Meer doen’ op het speelbord zodat alle tipkaarten zichtbaar zijn.

  Tegelijk
  Pak de tipkaart met de – voor jou – belangrijkste tip van het speelbord en leg die voor je neer. Geef een korte toelichting op je keuze.

  Nog eens
  Elke deelnemer pakt een tweede tipkaart en geeft een toelichting.

  En nog eens
  Elke deelnemer pakt nu een derde tipkaart en geeft toelichting. Iedereen heeft nu drie tipkaarten voor zich liggen.

 4. 15 minuten

  Pak weg

  Leg de tipkaarten die niet gekozen zijn naast het speelbord (die doen niet meer mee).

  Tegelijk
  Pak bij je rechterbuur de tipkaart weg die jij het minst belangrijk vindt. Doe dit allemaal en motiveer je keuze. Leg de weggepakte tipkaarten op het speelbord bij ‘Leg weg’.

  Nog eens
  Doe dit nog een keer, maar dan bij de linkerbuur. Iedereen heeft nog 1 tipkaart voor zich liggen.

 5. 10 minuten

  Overweeg ruil

  Om de beurt
  Je mag – maar het hoeft niet – je eigen, overgebleven tipkaart ruilen met één tipkaart van de stapel ‘Leg weg’.

  Leg uit waarom je wilt omruilen. Als de meeste spelers het ermee eens zijn mag je omruilen. Anders niet.

 6. 15 minuten

  Bedenk actie

  Leg de tipkaarten van de stapel ‘Leg weg’ naast het speelbord (die doen niet meer mee). Pak allemaal een stapeltje post-its.

  Tegelijk
  Bedenk wat je morgen kunt doen – in het kader van jouw tipkaart – om het doel te bereiken. Maak je actie zo concreet mogelijk.

  • Schrijf de actie op een post-it
  • Plak de post-it op de tipkaart
  • Geef de tipkaart met de post-it naar links door

  Nog eens
  Bedenk nu een actie bij de tipkaart die voor je ligt. Schrijf deze op een nieuwe post-it en plak deze op de tipkaart voor je. Geef de tipkaart weer door naar links.

  Ga door totdat iedereen de eigen tipkaart weer heeft.

 7. 20 minuten

  Prioriteer samen

  Met elkaar
  Pak een post-it van je tipkaart. Schrijf het tipnummer erop en plak de post-it in het juiste vlak op het speelbord: hoeveel moeite kost het om deze actie uit te voeren (weinig of veel) en hoeveel effect heeft deze actie (weinig of veel)?

  Bespreek met elkaar of dit de juiste plek is.

  Ga door totdat alle post-its op het speelbord geplakt zijn.

 8. 20 minuten

  Word eigenaar

  Met elkaar
  Beslis hoe jullie deze acties oppakken. Beginnen jullie bijvoorbeeld met de quick-wins (het vlak rechtsonder)? Komen de acties in een takenlijst? Of in een visiestuk?

  En beslis: Wie pakt de actie op? En hoe? En: wie gaat helpen?

  Beslis samen wat er hierna moet gebeuren. Bijvoorbeeld een volgende bijeenkomst inplannen om de voortgang te bespreken?

 9. Dit is het verloop van het bordspel. Het online spel verloopt in dezelfde stappen, maar die zijn aangepast aan de online omgeving.

 10. Speel het bordspel

  Ga samen met je team om tafel en speel het Optimaal Digitaal bordspel

  Alles over het bordspel

  Speel online

  Speel het Optimaal Digitaal Spel samen met je team online.

  Hoe speel je online?