Hoe toegan­kelijk is het Optimaal Digitaal Spel?

Toegankelijkheid Oogvereniging

In een eerder artikel vertelden we over het toegankelijker maken van het Optimaal Digitaal Spel. Je kunt het Optimaal Digitaal Spel spelen om je dienstverlening te verbeteren. En daarom vinden we het belangrijk om te testen of het Optimaal Digitaal Spel zelf ook toegankelijk genoeg is voor verschillende doelgroepen. Geïnspireerd door onze eigen tipkaart 72 ‘Test met echte gebruikers’ speelden wij het spel samen met slechtziende medewerkers van de Oogvereniging (mensen met een zicht van minder dan 30%). In dit artikel delen we onze bevindingen.

Optimaal Digitaal Spel spelen met slechtzienden

Na een enthousiaste uitnodiging van Joost Rongen van de Oogvereniging zijn we het Optimaal Digitaal Spel gaan testen met 4 medewerkers van de Oogvereniging, waarvan 3 slechtziend zijn. Dit is een tamelijk uitzonderlijke situatie. Het doel vanuit Optimaal Digitaal was om te zien welke aanpassingen eventueel nodig zijn om het spel toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Maar ook de Oogvereniging zelf had een mooi doel: het ontwikkelen van een nieuwe toegankelijke website.  Het spel was gericht op het vraagstuk ‘hoe maken we onze nieuwe website voor iedereen toegankelijk’.

Aanpassingen die van tevoren bedacht zijn

Van tevoren hebben wij in samenwerking met de Oogvereniging besproken welke aanpassingen we kunnen doorvoeren om het spel zo duidelijk mogelijk te laten verlopen. Zo bedachten wij dat iedere tipkaart die iemand koos, getoond werd op een groot scherm. Ook speelden we het spel met minder kaarten, namelijk 24 in plaats van 40. Alleen de meest relevante tipkaarten voor het vraagstuk zijn geselecteerd. Alle spelers kiezen normaal 3 kaarten, nu kozen zij er 2.

Daarnaast is de rol van de spelleider belangrijker dan ooit. De spelleider moet zorgen dat de uitleg duidelijk is en dat er genoeg tijd is om extra uitleg te geven, indien nodig.

Ben je benieuwd naar alle aanpassingen? Bekijk ze op deze pagina.

“De informatiedichtheid was best groot”

Uiteraard zijn er verschillende gradaties van slechtziendheid. Toch viel het tijdens het spelen van het spel op dat er duidelijke verschillen zijn in hoe de spelers het spel beleven. Zo hadden 2 van de 3 deelnemers weinig tot geen moeite om het spel te volgen en te spelen, terwijl dit voor 1 deelnemer lastiger was. Ze gaf aan dat de informatiedichtheid best groot was en dat het voor haar een uitdaging was om alle inhoud van de kaarten te onthouden. Zij kon de tekst op de kaarten zelf niet lezen, terwijl de andere deelnemers dit wel konden (met hulpmiddelen). Hierbij werd de rol van de spelleider belangrijker, omdat het nodig was om meer uitleg te geven en de tipkaarten soms meerdere malen voor te lezen.

Oogvereniging speelt het Optimaal Digitaal Spel

Slechtzienden kunnen nu ook goed meespelen

Vanuit Optimaal Digitaal was dit een hele fijne manier om te testen hoe toegankelijk het bordspel eigenlijk is. De deelnemers wisten van tevoren dat ze meededen aan een test. Ze gaven aan dat ze verrast waren door het feit dat zij daadwerkelijk mooie inzichten kregen voor de ontwikkeling van hun website.

Zo zei 1 van de spelers: “Ik vond het opvallend dat we allemaal vanuit onze eigen blik keken naar wat belangrijk is voor het maken van een toegankelijke website. Daaruit heb ik gehaald dat het van groot belang is dat je met meerdere mensen aan een dergelijk project werkt, zodat je recht kunt doen aan alle invalshoeken.”

Ook was een andere speler positief verrast over de uitkomsten van het spel: “Wat mij het meest is bijgebleven is dat we het hebben gehad over het managen van verwachtingen en samenstelling van het testteam. Wat ik van tevoren had verwacht, is dat het spel meer zou gaan over aspecten van toegankelijkheid in strikte zin (contrast, knoppen, formulieren enz.). Dat het veel breder was, verraste mij dus.”

Als tip noemde 1 van de spelers dat het kan helpen om de camera van je telefoon te gebruiken. Zo kan je namelijk inzoomen op de tipkaarten of het bord, zodat de tekst duidelijker te lezen is. 

De conclusie was dat de deelnemers enthousiast reageerden. Joost Rongen van de Oogvereniging: “Het spel voldoet, ik was al overtuigd. De kracht is elimineren van de tipkaarten, zodat er strakke acties ontstaan bij het ontwikkelen van bruikbare inclusieve producten. Ik wou dat ik het spel eerder had gehad”

Wil jij het spel ook met jouw team spelen? Bestel het spel via onze website.