Inleiding

Betrek alle partijen bij de ontwikkeling van je digitale product of bij het doorlichten van een proces. De gebruiker kan dan uitleggen waar hij tegenaan loopt en wat hij prettig zou vinden. Samen met je vakspecialist en degene die verantwoordelijk is kan er dan een oplossing worden bedacht. Iedereen kan meedenken en er ontstaat begrip voor elkaars wensen. Het is niet alleen een efficiënte manier van werken, maar je dienstverlening wordt zo ook beter.