Inleiding

Probeer echt ‘binnen’ te komen bij je collega’s met het onderwerp infomatieveiligheid. Als het aanspreekt en het ze raakt, dan is de kans groter dat gewenst gedrag volgt. Koppel daarom communicatie aan actualiteit of persoonlijke relevantie. Communiceer erover als er onderwerpen in het nieuws zijn, waarbij het veilig omgaan met persoonlijke gegevens een rol spelen. Of tijdens landelijke campagnes, zoals Alert Online. Of verbind het aan persoonlijke situaties, zoals vakanties. Benoem daarbij concrete, wenselijke handelingen. Bied daarin zoveel mogelijk maatwerk om echt aan te spreken. Gebruik voorbeelden, verhalen en tips van collega’s met een soortgelijke functie uit eenzelfde domein.