Inleiding

Wil je van ‘digitaal’ een succes maken, dan speelt communicatie bij vrijwel elk aspect een belangrijke rol.  Niet alleen richting burgers en bedrijven, maar ook binnen je eigen organisatie. Bij communicatie gaat het niet alleen over wát je communiceert, maar ook hoé je de boodschap overbrengt. Bij bijna elke tip is communicatie van belang. We hebben het hier voor je op een rij gezet.

Laat burgers en bedrijven weten:

 • dat digitaal bestaat – Dit lijkt een open deur. Je denkt misschien dat dit niet geldt voor jouw organisatie, maar burgers en bedrijven weten echt vaak niet dat het ook digitaal kan;
 • dat digitaal je voorkeur heeft – Vraag die route te gebruiken, bied ze prominent aan;
 • wat wel en wat niet digitaal kan;
 • wat de voordelen zijn van digitaal;
 • dat er tevreden gebruikers zijn van digitaal – Bied ‘sociaal bewijs’;
 • dat er hulp mogelijk is;
 • hoe het proces verder verloopt;
 • dat het veilig is;
 • dat je oplossingen hebt bedacht voor mogelijke bezwaren – Denk aan privacy, persoonlijk contact, verbeteringen, machtigingen, omkeerbaarheid van fouten, het bijvoegen van bijlagen en
 • dat je hun hulp nodig hebt voor verbetering – Denk aan CES, NPS, rapportcijfers.

Denk bij communicatie binnen je eigen organisatie aan:

 • allemaal dezelfde boodschap naar buiten – “Dit graag digitaal”; “Hiervoor is digitaal het beste”;
 • delen van resultaten – Verleid tot interne samenwerking en steun door succes;
 • leren van elkaar – Deel successen en falen en
 • zie het als een voortdurend proces – Blijf communiceren, houd het gaande.

Als je communiceert houd dan de volgende richtlijnen aan:

 • eenvoudig – één boodschap;
 • simpel – meteen begrijpelijk;
 • kort – zo bondig mogelijk;
 • helder – roept geen vragen op;
 • voldoende –  niet te veel en niet te weinig informatie;
 • persoonlijk – herkenbaar voor gebruiker;
 • uniform – steeds dezelfde term;
 • herhaal – steeds weer langs alle mogelijke kanalen.