Inleiding

Houd het bij de ontwikkeling van een dienst of product simpel voor de grootste groep. Kijk goed wat voor het grootste deel van de gebruikers echt nodig en wenselijk is en laat het daar bij. Maak het voor hen zo eenvoudig mogelijk. Kijk daarna wat je moet regelen voor de groep die overblijft. Misschien moet je hen als aparte groep beschouwen waarvoor je een ander product ontwikkelt of bied je hen een ander kanaal aan. Als je ernaar streeft om iedereen met hetzelfde te bedienen, dan wordt het product voor de hele groep nodeloos ingewikkeld.