Inleiding

Zorg dat je een aantal hanteerbare kortetermijndoelen stelt. Het voordeel is dat deze doelen concreet en overzichtelijk blijven. Dat stimuleert en het maakt het eenvoudiger om de benodigde stappen uit te voeren en zo de nagestreefde resultaten te bereiken. Selecteer een aantal key performance indicators (KPI’s) die er toe doen en bespreek hiervan steeds de ontwikkelingen met je team. Hoe loopt het? Moeten we iets bijstellen?