Inleiding

Ontwikkel eerst  een visie op de dienstverlening van je organisatie. Wat is je rol in de relatie met burgers? Wat wil je bereiken? Waar moet de dienstverlening dan aan voldoen? Hier ligt een belangrijke taak voor bestuurders. Als je zelf geen bestuurder bent, ondersteun hem/haar dan hierin. Houd deze visie kort en bondig en to-the-point. Vandaar uit formuleer je concrete doelen die zich weer vertalen in concrete acties. Door zo te werken houd je focus en is voor iedereen binnen je organisatie duidelijk welke kant ze opmoeten.