Inleiding

Waarborg privacy door veilig om te gaan met persoonsgegevens. Deze tip gaat over hoe je dat doet binnen de kantoormuren (tip 65 gaat over ‘buiten’). Eigenlijk verschilt dat niet veel met hoe je met je eigen gegevens moet omgaan. Belangrijk is dat je je bewust bent van de risico’s en bewust handelt, zodat gegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen.  Er zijn veel bruikbare tips & tricks lijstjes in omloop (zie links), laat je daardoor inspireren. We zetten de belangrijkste tips op een rij:

Voorkom misbruik en diefstal

 • laat je laptop, smartphone of usb-stick nooit onbeheerd achter.
 • vergrendel je scherm als je je werkplek verlaat
 • houd wachtwoorden voor jezelf (niet delen, niet achterlaten)
 • verzend geen vertrouwelijke informatie via email (ook niet naar eigen privéadres)
 • gebruik geen Dropbox of Wetransfer en alle vormen van cloud voor vertrouwelijke documenten
 • bespreek geen vertrouwelijke zaken via WhatsApp
 • maak onderscheid tussen zakelijk en privégebruik van social media en netwerk
 • installeer een toegangscode op je smartphone en laptop
 • plak de camera van je laptop af
 • verifieer met wie je te maken hebt (durf te twijfelen)
 • laat geen kopie van ID opsturen

Ga vertrouwelijk om met informatie

 • ken het geldende informatiebeleid en de procedures
 • lek geen informatie, bewust of onbewust (via telefoon, briefjes, e-mail, prints, aantekeningen)
 • houd je aan geheimhoudingsplicht, spreek anderen daar op aan
 • geef telefonisch geen gevoelige gegevens door

Wees alert op verdachte internetsites of berichten

 • check websites voordat je inlogt
 • klik niet op verdachte links, pop-ups en banners
 • laat alleen iemand van de ICT-helpdesk software installeren
 • zorg voor up to date virusscanner en firewall

Meld incidenten

 • meld phishingmails, virussen etc bij de helpdesk
 • meld diefstal of verlies van vertrouwelijke informatie

Stel gegevens veilig

 • maak back-ups

Wees spaarzaam met gebruik persoonsgegevens

 • meld in correspondentie alleen die gegevens die echt nodig zijn
 • vraag niet onnodig naar kopieën van ID’s