Inleiding

Waarborg privacy door persoonsgegevens alleen te gebruiken als dat is toegestaan. Check eerst of het wel rechtmatig is dat je persoonsgegevens gaat gebruiken. Het kan zijn dat je een probleem wilt gaan aanpakken dat niet tot de taak van jouw afdeling behoort. Dan mag je geen gebruik maken van die persoonsgegevens. Soms lijkt het handig en goed om gegevens te delen met een andere afdeling. Daarvoor geldt hetzelfde. Mocht je gegevens willen gebruiken, maar ben je daar niet toe gerechtigd, dan kan je nog toestemming vragen van de burger. Dat mag alleen als het antwoord ‘nee’ mogelijk is en wordt geaccepteerd. Ga bewust om met persoonsgegevens door ze niet zomaar te forwarden. Wees er heel alert op: spring er niet makkelijk mee om. Bedenk hoe jij het zelf zou vinden als dat met jouw gegevens zou gebeuren. Zie ook tip 64 over veilig gebruik.