Inleiding

Als je omgaat met persoonsgegevens of werkt aan informatiebeveiliging moet je weten wat er wettelijk wel en niet mag. Wanneer mag je bijvoorbeeld gegevens gebruiken, bewaren of delen? En welke rechten hebben burgers als het gaat om hun gegevens? Wat is er veranderd met de inwerkingtreding van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in mei 2018? Maak er een punt van in je organisatie: zorg dat jij en je collega’s de wet kennen!