Inleiding

Burgers en bedrijven weten vaak niet dat er een digitale route is, terwijl men wel bereid is die te gebruiken. Verwijs er daarom prominent naar, op alle mogelijke manieren. Telkens weer, zowel digitaal als analoog.

Laat het digitaal weten:

  • op je website;
  • in e-mail of digitale nieuwsbrief;
  • via het downloaden van formulieren (dit kan ook digitaal);
  • op facebook, twitter of blogs.

Laat het analoog weten:

  • bij de balie en in de wachtruimte (op schermen, borden, folders, et cetera);
  • in telefonisch contact;
  • via post of flyers;
  • in de lokale krant en op de lokale tv.

Laat het mondeling weten:

  • via de vaste contactpersoon die de bedrijven bijstaat.