Inleiding

Je digitale kanaal moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een beperking. Streef naar inclusie van zoveel mogelijk gebruikers. Niet alleen uit een morele of sociale verantwoordelijkheid, maar ook omdat het een wettelijke verplichting is. Gebruiksvriendelijkheid is daarin een belangrijke factor (kijk naar tips 10, 60, 58). Sommigen gebruiken speciale hulpmiddelen. De overheid heeft hier richtlijnen voor opgesteld. Het is daarnaast ook heel belangrijk om aandacht te besteden aan de tekst. Deze moet aansluiten bij de doelgroep (zie tip 57). Betrek mensen met een beperking bij de ontwikkeling van je product en laat het door hen testen (zie tips 30, 31).