Inleiding

Maak naast de reis van de gebruiker (customer journey ofwel klantreis) ook de reis binnen je organisatie (employee journey ofwel medewerkerreis). De behoeften van de gebruiker die je in kaart hebt gebracht moeten intern worden doorvertaald en verbeterpunten moeten worden opgepakt. De klantreis moet intern leven en iedereen moet er naar handelen. Dat vraagt niet alleen iets van alle betrokken medewerkers maar stelt ook eisen aan de organsatiestructuur en -cultuur, aan techniek en processen.