Inleiding

Persona’s zijn fictieve personen die symbool staan voor een gebruikerstype van je website of diensten. Een persona vertegenwoordigt dus een groep. Door je gebruikerstypen te personaliseren gaan deze meer leven en beklijven beter. Ook voor anderen in je organisatie. Je gebruikt ze ook in de ontwikkeling van klantreizen. Hoeveel persona’s je ontwikkelt, is afhankelijk van de diversiteit binnen je gebruikers en van het doel waarvoor je de persona’s wilt gebruiken. Persona’s ontwikkel je op basis van onderzoek, kwalitatief (interviews, focusgroepen) en kwantitatief (enquête, gebruikersdata). Hoe dieper je inzicht, hoe effectiever persona’s zijn.