Inleiding

Bij bepaalde aanvragen is het de overweging waard om de digitale route verplicht te stellen. Maak digitaal onontkoombaar. Zeker bij eenvoudige aanvragen die constant terugkeren en veel tijd kosten. Als je het verplicht stelt, communiceer dit dan goed en houd altijd een analoge route beschikbaar voor de uitzonderingsgevallen. Zorg ook dat er altijd persoonlijke hulp blijft voor hen die er niet uitkomen, telefonisch, aan de balie, et cetera. Men kan dan samen met een medewerker het digitale formulier invullen. Schakel daar bij bedrijven de vaste contactpersoon van de overheidsinstelling voor in. Uiteraard moet de digitale dienst wel tip-top in orde zijn. Verplichtstelling zou ook kunnen werken voor DigiD. De grootste barrière voor het gebruik van DigiD lijkt nu het incidentele gebruik te zijn, waardoor de gebruiker bijvoorbeeld zijn wachtwoord vergeet.