Inleiding

Reageer zo snel mogelijk naar gebruikers van digitale diensten. Stuur direct een ontvangstbevestiging. Informeer daarin ook over de verdere procedure en het tijdspad. Publiceer dit ook op de site, bij de digitale dienst of het product, zodat de gebruiker weet wat hij kan verwachten. Doe je dit niet dan kan de gebruiker onzeker worden: heeft het bericht je wel bereikt en is het proces in gang gezet? Door te reageren, voorkom je overbodig telefonisch contact of baliebezoek. Soms hebben burgers/ondernemers ook behoefte  aan een ‘administratief bewijs van indiening’. Door meteen te reageren, neem je je verantwoordelijkheid in het proces en laat je de burger/ondernemer zien dat hij ‘verbonden’ is. Geef zo snel mogelijk informatie over wat wel goed gaat en wat niet goed gaat. Dat kan online, bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier. Het kan ook gaan om een (geautomatiseerde) bevestiging. Geef duidelijke terugkoppeling over wat de burger kan verwachten over het vervolgtraject.