Inleiding

Laat weg wat geen waarde toevoegt voor de klant: dat is de kern van LEAN. LEAN is een hulpmiddel om anders te werken. Het is een methode en het zijn tools. Daarin is de waarde voor de klant in processen leidend. Alle activiteiten in een proces die daar niet aan bijdragen moeten zo veel mogelijk worden verwijderd. Samen met degenen in je organisatie die deel uitmaken van de keten, houd je het hele proces, bijvoorbeeld een vergunningaanvraag, tegen het licht. Het product wordt zo beter voor de gebruiker. Sommigen gebruiken niet de ‘officiele’ LEAN-methode, maar hebben een eigen variant, zoals’ wasstraatsessies’ of ‘werkconferenties’.  Werken met LEAN is ook goed voor je organisatie: het bevordert de interne samenwerking, kan een besparing opleveren en het creëert draagvlak.

Download de illustratie als Pdf (2 Mb)