Inleiding

Burgers zijn gebaat bij standaardisering. Bedrijven nog meer, omdat zij vaak te maken hebben met verschillende overheidsinstanties. Uniformiteit, waar mogelijk, maakt processen duidelijker en efficiënter. Ook voor je eigen organisatie. Als bedrijven bij overheidsinstanties dezelfde formulieren of procedures tegenkomen, zullen ze minder vaak bellen. Gebruik dezelfde symbolen en formuleringen in teksten, zodat er geen verwarring ontstaat. Kijk eerst of er standaarden zijn, voordat je zelf gaat ontwikkelen (zie ook tip 45). Of werk samen (tip 28 en tip 55) aan de ontwikkeling van een standaard en stel die ter beschikking.