Inleiding

Geef burgers en bedrijven het vertrouwen dat zij zelf de macht hebben over het proces. Dat zij bijvoorbeeld te weten kunnen komen wat ze moeten weten.  Bied hen verschillende mogelijkheden om contact te hebben bij eventuele vragen (zie tips 12, 11). Geef aan dat het mogelijk is om later wijzigingen door te voeren en dat fouten hersteld kunnen worden.  Door vertrouwen te geven aan de bezoeker, en hem de middelen in handen te geven om controle te hebben over het proces, wordt onzekerheid weggenomen. Daarmee wordt de drempel voor het gebruik verlaagd. Wees ook helder over het digitale proces, de procedure en het tijdspad. Dan overziet de gebruiker het traject en weet hij wat hij kan verwachten. Creëer overzicht, maak processen zo eenvoudig en doorzichtig mogelijk (zie tips 60, 35) en spreek de taal van de gebruiker (tip 57, 31). Als informatie niet goed wordt begrepen, wekt dit geen vertrouwen. De gebruiker moet erop kunnen rekenen dat het systeem veilig is (zie tip 34) en zijn privacy gewaarborgd is. Zie ook tip 63.