Inleiding

Digitalisering is één van de belangrijkste thema’s waar ook de overheid voor staat. De rol van bestuurders is hierin cruciaal: zij moeten leidend zijn in dat proces, er onderdeel van zijn en zich eigenaar voelen. Zo worden bestuurders verantwoordelijk voor resultaten en het slechten van barrières. Ben je zelf geen bestuurder, help hen dan in dat eigenaarschap. Lees tip 51 – neem bestuurders mee in het hele proces – hoe je dat kunt doen.