Raph de Rooij

Raph de Rooij

Beleidsmedewerker Digitale inclusie, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)