Thema’s

De tipkaarten zijn onderverdeeld in 7 verschillende thema’s. Hier vind je welke dat zijn.

Informatieveiligheid

Goede (digitale) dienstverlening gaat niet alleen over je dienst of product. De veiligheid van informatie, zoals persoonsgegevens, en handelen volgens de wet is net zo belangrijk.

Commitment

Je kunt niet in je eentje de (digitale) dienstverlening naar een hoger niveau tillen. Daarvoor heb je steun nodig van bestuurders, management, collega’s en andere betrokkenen.

Procesaanpak

Het verbeteren van je (digitale) dienstverlening is een continu proces. Dat geldt voor alle fasen: idee, ontwerp, ontwikkeling, implementatie en exploitatie.

Kanaalsturing

Kies bewust welk kanaal je op welk moment inzet. Ga uit van het gemak voor de gebruiker, maar bepaal zelf hoe en waar je wilt sturen.

Gebruiksgemak

Goede (digitale) dienstverlening is ontworpen vanuit de gebruiker. Het moet zo eenvoudig, duidelijk en bruikbaar mogelijk zijn.

Samenwerking

Je hoeft niet alles zelf opnieuw uit te vinden om je (digitale) dienstverlening te verbeteren. Er is al veel gedaan. Je kunt leren van anderen, hergebruiken of samenwerken.

Inclusie

Bij ontwerpen voor inclusie schenk je speciale aandacht aan de diversiteit bij gebruikers zodat iedereen mee kan doen.