Tip 83

Begin waar de energie zit

commitment

Als je een innovatietraject wilt opstarten, begin dan waar de energie zit. Zoek collega’s of bestuurders op die dat project ook belangrijk vinden en enthousiast mee willen doen. Ga met hen van start. Overtuig vervolgens de anderen met jullie resultaten.

Voorbeelden

Zoek medestanders

Zoek een maatje, een medestander. Zo heb je niet het gevoel dat je in je eentje tegen de vele onduidelijke teksten aan het vechten bent. En kun je samen het onderwerp bespreken en aanpakken.

Suzan van den Hoogen

Suzan van den Hoogen

Projectleider Direct Duidelijk, gemeente Den Haag Meer tips van Suzan

Focus op waar de energie zit

Ik focus me altijd op de energie die ik vind in een organisatie. Je merkt vrij snel in overleggen of gesprekken wie de mensen zijn die zin hebben om dingen beter aan te pakken. Ik richt altijd snel mijn energie op de mensen waarvan ik het vermoeden krijg dat ze innovatie en verbeterde dienstverlening leuk zouden kunnen vinden. Mensen die je daarvan moet overtuigen, daar word je zelf niet gelukkig van, en het heeft vaak ook weinig zin. Je hebt in projecten vaak een soort projectsaboteur: die op enige wijze vindt dat zijn of haar argumenten niet goed genoeg meegenomen zijn; dat het allemaal wél best loopt; dat het allemaal niet nodig is; dat het vroeger beter was. Je energie moet je vooral níet richten op het overtuigen van die mensen. Overtuig ze maar gewoon door de rest te overtuigen.

Wouter Welling

Wouter Welling

Beleidsmedewerker digitale overheid, ministerie BZK Meer tips van Wouter

Speel de doener vrij die voorop wil lopen

Ik ben gewoon een doener. Het gebeurt gewoon. En dat is ook het verhaal eigenlijk van de ontwikkeling van het Mobile Media Lab. Zoek wel de mensen in de organisatie die dat vol enthousiasme willen doen. Die daarin voorop lopen. Die zou je kunnen ‘vrijspelen’ om dat uit te gaan voeren. Bij veel gemeenten blijft het volgens mij vaak bij plannen: we hebben een mooi plan, komend jaar gaan we burgerpanels organiseren, meer luisteren, mensen mee laten beslissen. Maar het komt er dan vaak niet van. Of ze doen het één keer per maand. Terwijl je het volgens mij continu moet doen. Oók luisteren als er niets speelt.

Ed Sabel

Ed Sabel

Projectleider Mobiel Media Lab, Politie Meer tips van Ed

Begin waar de energie zit

Het is belangrijk om te beginnen waar de energie zit, niet waar de weerstand zit. Want dat helpt niet. Ik ben een tijdje geleden begonnen met LEAN, met mensen die er enthousiast over zijn. Een aantal van die mensen is nu ook opgeleid als LEAN-expert. Daar waar de mensen zelf aangaven dat ze er mee wilden werken, kwamen ze ook zelf met de vraag: willen jullie ons helpen om het proces ‘leaner’ te maken.

Guusje Schreven

Guusje Schreven

Agile Manager, Gemeente Stichtse Vecht Meer tips van Guusje

Zoek de enthousiastelingen in je organisatie: die maken het verschil

Er zijn binnen een organisatie altijd wel een paar mensen die dit soort digitale ontwikkelingen heel leuk vindt. Zorg dat je die erbij hebt, ook al passen ze niet automatisch in jouw projectteam. Dat zijn juist de enthousiastelingen die het verschil kunnen maken. Die andere mensen mee kunnen nemen, die dus bijdragen aan een olievlekwerking. En vaak zijn ze bereid om ergens wat extra tijd in te stoppen. Een stap harder lopen omdat ze het gewoon erg leuk vinden.

Aafke Pleket

Aafke Pleket

Projectleider Digitaal Klantportaal Schadefonds Geweldsmisdrijven Meer tips van Aafke

Samenwerken met gemeenten die daar voor open staan en vervolgens best practices delen

Bij een aantal pilots die we samen doen met gemeenten zie je toch dat we nu verder komen dan een paar jaar geleden. Neem processen als het ‘afschaffen blauwe envelop’ of de ‘wet rondom elektronisch berichtenverkeer’. Daarbij komen we ook bij gemeenten om te kijken of we daar een samenwerking van de grond kunnen krijgen. Bijvoorbeeld om mensen te helpen die het niet zelfstandig kunnen. In mijn beleving zijn we daar de afgelopen periode een stuk opgeschoten. Door te blijven proberen, te blijven zoeken, om het toch te gaan doen. Het is heel lastig om met 390 gemeenten samen te werken, maar het is wel goed om het met een paar te doen. En dan vervolgens je best practices te delen met anderen.

Janfolkert Muizelaar

Janfolkert Muizelaar

Raadgever Trends, Innovatie, Overheid, Strategie, Domein Interactie Belastingdienst Meer tips van Janfolkert