Tip 17

Zorg er­voor dat het bestuur achter je staat

commitment

Dienstverlening loopt door de hele organisatie heen. Zorg er daarom voor dat je het bestuur mee krijgt als je (digitale)dienstverlening wilt veranderen, uitbreiden of verbeteren.
Hiervoor moet je actief optreden. Houd het bestuur daarom geregeld op de hoogte van de geboekte resultaten. En laat weten wat je nog meer van plan bent. Doe dit daarna bij je andere collega’s, zodat je niet alleen het bestuur, maar iedereen meekrijgt.

Voorbeelden

Breng het onderwerp constant onder de aandacht

Wij hebben het team Direct Duidelijk Den Haag. Met z’n drieën zijn we de aanjagers van duidelijke overheidscommunicatie. Direct Duidelijk is in beleid vastgelegd en er is veel aandacht voor bij het management. Maar we weten allemaal: het is druk, er komt veel voorbij, en dan komt het onderwerp op een lager pitje te staan. Wij zijn degenen die het onder de aandacht houden.

Suzan van den Hoogen

Projectleider Direct Duidelijk, gemeente Den Haag

Bestuurlijk eigenaarschap

Bestuurlijke dekking en een mandaat regel je zelf. Dat kun je doen door constant resultaten onder de aandacht te brengen. Verwijs naar concrete stijging van het gebruik van het digitale kanaal bij specifieke producten. Door er steeds weer over te vertellen, kun je overtuigen.

Carolien Nicolai

Carolien Nicolai

Beleidsmedewerker Digitale dienstverlening Gemeente Zeewolde Meer tips van Carolien

Creëer draagvlak door delen rapporten Massaal Digitaal

“Ik deel de conclusies volledig, de rapporten helpen me, want het creëert draagvlak en stimuleert daadkracht binnen de organisatie.”

Michel Rave

Michael Rave

Programmamanager Dienstverlening, Gemeente Montferland Meer tips van Michael

Eigenaar Digitale dienstverlening

Word een professional in digitale dienstverlening en eis die rol op. Er is binnen gemeenten naar mijn gevoel een enorm gebrek aan professionals die zich verdiepen in digitale dienstverlening; die kennis hebben over alle details voor succes. Iemand die er binnen de organisatie ‘over gaat’, en die autonoom handelt, met kennis van zaken. Als ik bij elke mutatie naar mijn baas moet, of naar het KCC of ICT dan wordt het niks. Collega’s moeten weten dat ik ‘erover ga’ als ik op de site aanpassingen wil op hun onderwerp of op bijvoorbeeld banners. Iedereen denkt verstand te hebben van internet, omdat we het allemaal gebruiken, maar dat is niet zo.

Carolien Nicolai

Carolien Nicolai

Beleidsmedewerker Digitale dienstverlening Gemeente Zeewolde Meer tips van Carolien

Bestuurlijke dekking

Belangrijk is dat er bestuurlijke dekking is. Ik zou haast zeggen dat dat voorwaarde nummer één is. Ik geef medewerkers de ruimte om dingen uit te proberen. Lukt er een keer iets niet? Jammer, daar leren we van. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij mij.

Bernard Minderhoud

Bernard Minderhoud

Wethouder Pijnacker-Nootdorp Meer tips van Bernard

Waarom werkt dit?

Iedereen wil onderdeel zijn van een team dat successen behaalt; iedereen wil daar zelf een positieve rol in spelen. Dat geldt ook voor een bestuurder. Overtuig hem of haar dat de concrete voorstellen die je doet, concrete voordelen voor burgers/bedrijven en de eigen organisatie opleveren. Laat goede voorbeelden van andere organisaties zien. Regel waar nodig een gesprek met die voorbeeldorganisatie, ook op bestuurlijk niveau. Deel successen en cijfers met de hele organisatie. Deel ook de tegenslagen, maar geef tegelijk wel aan wat je daarmee gaat doen. Dat geeft intern draagvlak.