Tip 18

Draag dezelf­de boodschap uit

commitment

Binnen één overheidsorganisatie worden er richting burgers en bedrijven soms verschillende boodschappen verzonden over de voorkeur voor kanalen. Formuleer daarom één heldere boodschap voor de medewerkers in je organisatie en zorg dat iedereen deze boodschap uitdraagt. Bijvoorbeeld: ‘Dit is de beste route voor deze dienst, en die heeft onze voorkeur’. Vergeet daarbij niet dat burgers ook een keuze moeten blijven houden in het kanaal dat zij wensen te gebruiken.

Voorbeelden

Kansen om digitaal te verbeteren

“Ik zit steeds bij andere afdelingen. Daar hoor en zie ik hoe het werkt en waar nog kansen liggen om digitaal te verbeteren. Laatst hoorde ik een telefoongesprek, waarbij toegezegd werd een document toe te zenden, zodat het geprint kon worden. Ik zei: dat moet eigenlijk anders, mail een link en laat het digitaal invullen. Dan zie je ook dat de digitale aanvragen stijgen.”

Michel Rave

Michael Rave

Programmamanager Dienstverlening, Gemeente Montferland Meer tips van Michael

Bewustwording dienstverlening nodig in hele organisatie

“Bewustwording van dienstverlening is belangrijk. Ook het schoonhouden van de straat en de kwijtschelding van belasting is dienstverlening. Dat dit zo wordt gezien, lukt niet van vandaag op morgen, we zijn er al jaren mee bezig. Het bewustzijn is nu aanwezig in de hele organisatie.”

Esmeralde Marsman

Esmeralde Marsman

Gemeente Rotterdam Meer tips van Esmeralde

Waarom werkt dit?

Als organisatie moet je één boodschap communiceren/uitdragen, anders twijfelt de ontvanger al snel aan de juistheid van die boodschap. In dat geval is het mogelijk dat er geen gevolg wordt gegeven aan het verzoek om de dienst digitaal af te nemen, omdat men betwijfelt of die digitale dienst wel beter is.