Tip 114

Ervaar zelf beperkingen van je dienst

inclusie

Ervaar zelf de belemmeringen waar een gebruiker tegenaan kan lopen. De beperking zit niet in de gebruiker, maar in jouw ontwerpkeuzes. Als je het zelf voelt begrijp je beter hoe je die dienst kunt verbeteren. En je bent je meer bewust van de urgentie dat ook te doen.

Voorbeelden

Kijk naar wat er wél kan!

Ik ben geholpen als mensen weten hóe ze moeten omgaan met mensen met een beperking. Voorbeeld: Ik ben een keer geweigerd bij het stembureau omdat ik niet samen met mijn begeleider in het stemhokje mocht. Er zat toen een dame die de regels niet kende. Heel onhandig want mijn begeleider moest toen naar de gemeenten om uit te leggen dat ik hulp nodig heb bij het aankruisen van mijn keuze.

Eelco Hosman

Ervaringsdeskundige bij de Vereniging LFB, landelijke belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Meer tips van Eelco

Meer tips over inclusie