Tip 114

Ervaar zelf beperkingen van je dienst

inclusie

Ervaar zelf de belemmeringen waar een gebruiker tegenaan kan lopen. En welke consequenties jouw ontwerpkeuzes hebben. Loop eens met iemand met een beperking mee. Volg de gebruiker bij wat deze doet. Als je het zelf ervaart, begrijp je beter hoe je de dienst kunt verbeteren. En ben je je meer bewust van de noodzaak.

Voorbeelden

Ervaren wanneer je niets kunt zien

Tijdens mijn stage bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) viel ik midden in het proces om de digitale dienstverlening toegankelijk te maken. Hierbij werd niet alleen de focus gelegd op wat er moest gebeuren, maar ook vonden er ‘awareness sessies’ plaats. Door deze awareness-sessies liet een blinde DUO medewerker zien hoe hij over de website navigeert. Zo kon men samen ervaren hoe frustrerend het is wanneer de digitale dienst niet voor hun is gemaakt. Een stukje collectief begrip opbouwen. Als buitenstaander zag ik nog meer mogelijkheden. De digitale dienst ervaren met verschillende vormen van visuele beperkingen, want men is niet altijd blind. Zo leer je echt wat voor mensen met een dergelijke beperking belangrijk is.

Wesley Poelman

UX researcher en student aan de NHL Hogeschool Meer tips van Wesley

Kijk naar wat er wél kan!

Ik ben geholpen als mensen weten hóe ze moeten omgaan met mensen met een beperking. Voorbeeld: Ik ben een keer geweigerd bij het stembureau omdat ik niet samen met mijn begeleider in het stemhokje mocht. Er zat toen een dame die de regels niet kende. Heel onhandig want mijn begeleider moest toen naar de gemeenten om uit te leggen dat ik hulp nodig heb bij het aankruisen van mijn keuze.

Eelco Hosman

Ervaringsdeskundige bij de Vereniging LFB, landelijke belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Meer tips van Eelco