Tip 22

Formuleer concrete kortetermijn­doelen

procesaanpak

Zorg dat je een aantal hanteerbare kortetermijndoelen stelt. Het voordeel is dat deze doelen concreet en overzichtelijk blijven. Dat stimuleert en maakt het eenvoudiger om de benodigde stappen uit te voeren en zo de nagestreefde resultaten te bereiken. Selecteer een aantal key performance indicators (KPI’s) die ertoe doen en bespreek hiervan steeds de ontwikkelingen met je team. Hoe loopt het? Moeten we iets bijstellen?

Voorbeelden

Maak doelen zichtbaar

Als het gaat over digitale toegankelijkheid: maak intern zichtbaar welke doelen je kunt halen op korte termijn en welke meer tijd vergen. Maak ook zichtbaar voor je collega’s en gebruikers wat er in de toegankelijkheidsverklaring staat.

Marlies Klooster

Marlies Klooster

Projectleider aanjaagteam digitale toeganke­lijkheid, VNG Realisatie Meer tips van Marlies

Benoem concrete acties

Toevallig hebben we vanochtend vanuit het programma Dienstverlening een SCRUM-sessie gehad. De vraag was hoe we ons Klantcontactcentrum in 2018 zo digitaal mogelijk kunnen inrichten. Dan hebben we het over heel specifieke activiteiten. Als we in discussie gaan hoe we het organisatorisch moeten doen, over wat wel en niet kan, dan verdwalen mensen. Dan denken we al snel in belemmeringen. Gelijk de concrete acties benoemen, dan ben je actief bezig. Want dat leidt ook tot een vervolgproces.

Elzemarie Boender

Programmamanager Dienstverlening Gemeente Sudwest Fryslân Meer tips van Elzemarie

Houd concrete doelen voortdurend voor ogen

“Houd doelen feitelijk, gericht op de korte termijn en houd ze voortdurend voor ogen. Want over een visie kun je (veel te) lang soebatten. Houd ‘m simpel en ‘dun’ en vertaal ‘m direct door naar je concrete doel: hoeveel digitale aanvragen wil je binnen hoeveel tijd bereiken? Houd de operationele key performance indicators on top of mind en praat daar voortdurend over.”

Daniel Ropers van bol.com

Daniel Ropers

CEO BOL.com Meer tips van Daniel

Aan de slag: ondernemerschap en lef

“We proberen ons meer en meer als ondernemers te gedragen: door gewoon te doen. Een pragmatische organisatie te zijn, iteratief. We doen een risico-inventarisatie op hoofdlijnen, gaan af op ons gut feeling, we beginnen gewoon. Calculeren in dat we een paar keer op onze snuit gaan. Niet wachten, plannen maken, anders is het al weer verouderd als je begint. Stilzitten is geen optie, je moet bewegen. Gewoon DOEN”.

Jan Meijsen

Jan Meijsen

Gemeente Molenlanden Meer tips van Jan

Koppel uitgaven aan doel, concreet geformuleerd in KPI’s

Formuleer eerst: wat is je doelstelling. Bijvoorbeeld: wij willen digitale producten leveren, daar waar het van waarde is voor onze inwoners, en omdat onze handelingskosten dan laag zijn. Zodat we verantwoord omgaan met de middelen die ons ter beschikking worden gesteld door diezelfde bevolking. Maar vaak wordt wel de module gekocht en geïmplementeerd, maar het gebruik ervan niet gestimuleerd of gepromoot. Er is dan geen koppeling tussen een doel om iets te bereiken op digitaal vlak, vertaald in Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Dan zie je dat je veel geld hebt uitgegeven aan digitalisering en de revenuen ervan niet plukt. En dat de tevredenheid van die inwoner niet toeneemt, omdat die nog steeds een afspraak maakt voor een uittreksel. Een belangrijk tweede punt is; als er dan doelen zijn gesteld, ga ze dan ook bewaken en monitoren op het achterliggende doel dat je wilt bereiken.

Bart van Eijck

Bart van Eijck

Organisatie adviseur, Vecim Meer tips van Bart

Waarom werkt dit?

Langetermijndoelen zijn soms te hoog gegrepen en sterven in schoonheid. Het voordeel van een kortetermijndoel is niet alleen dat hij concreter is, maar ook dat er voor de medewerkers echt een kans van slagen is. En dat binnen afzienbare tijd. Dat heeft als prettig bij-effect dat de mensen die er aan werken veel gemotiveerder zijn om het doel te halen. Bovendien kunnen de behaalde doelen weer als kleine successen gedeeld worden binnen de organisatie.