Tip 118

Ga naar je doelgroep toe

inclusie

Wil je dienstverlening voor iedereen, dan moet je in contact komen met je doelgroepen. Dit om te begrijpen wat nodig is en om te testen. Ga erheen. Denk bijvoorbeeld aan belangenorganisaties, openbare bibliotheken of zorginstellingen.

Voorbeelden

Voortdurend ophalen van signalen en deze inbrengen in de organisatie

Ons DNA-team is voortdurend bezig met ‘klantsignaalmanagement’: het ophalen van signalen. Door gebruikersgesprekken, usabilitytesten, door in gesprek te gaan met een participatieraad, of bijvoorbeeld met belangengroepen van gehandicapten. We hebben ook wat we ‘de Gideonsbende’ noemen: een participatie instrument. Deze groep inwoners, ondernemers en ambtenaren komen eens in de twee maanden bij elkaar om over van alles en nog wat rondom dienstverlening van de gemeente te praten.  Dat brengen we dan weer terug in de organisatie, in de vorm van een ongevraagd, en soms een gevraagd advies. Daardoor merken we dat we langzaam de cultuuromslag realiseren die er nodig is. Wij werken eigenlijk als een soort ambassadeurs.

Charlotte Holst

Adviseur dienstverlening & online media, Gemeente Haarlemmermeer Meer tips van Charlotte

Ga naar je doelgroep toe

Ik was op een leuk congres van stichting ABC. Daar hadden we rond-de-tafel-sessies met laaggeletterden. Dat zou iedereen eens moeten doen. Je weet niet waar je moet beginnen als je hoort waar die mensen allemaal tegenaan lopen. Je kunt je bijna niet voorstellen wat een handicap het is als je moeilijk kunt lezen of schrijven. Praten over mensen met een visuele beperking is wat anders dan praten met iemand die bijvoorbeeld met een hulphond naar binnen komt. Dat is óók de burger die jouw salaris betaalt. Voor die burger is jouw tool óók bestemd.

Erwin Koster

Productmanager DigiD, Logius Meer tips van Erwin

Trek de wereld van je klant in (leer van bedrijven)

Trek de wereld van de eindgebruiker je organisatie in. Of andersom: trek als bedrijf de wereld van je klant in. Niet éénmalig of incidenteel, maar structureel. Ga op ontdekkingsreis, bezoek klanten en observeer ze in hun dagelijkse doen. Zet échte gebruikers aan het werk met échte prototypes en observeer waar ze vastlopen. Laat je klanten in een vroeg stadium actief meedenken over welke dienstverlening écht relevant is. En zet de ‘eindklant’ aan de directietafel door het vertonen van video-opnames van usability tests.

Bob Corporaal

UX manager Coolblue Meer tips van Bob

Meer tips over inclusie