Tip 122

Gebruik beeld, animatie en geluid als dit helpt

inclusie

Ga niet alleen uit van tekst, maar gebruik ook visuele en auditieve middelen. Bedenk met welk doel en voor welke doelgroep je ze gebruikt. Zorg dat ze altijd de boodschap ondersteunen. En dat beeld, animatie en geluid toegankelijk zijn voor iedereen.

Voorbeelden

Minder tekst, meer plaatjes

Wij zijn vorig jaar een traject ingegaan om onze nogal tekstgerichte en moeilijke website om te bouwen naar iets dat gebruikersvriendelijker is. Met veel minder tekst, met meer plaatjes, veel meer op actie gericht en ook veel begrijpelijker. Dat is een project geworden waarbij we om de twee á drie weken, na een versie te hebben gepubliceerd, op basis van feedback doorontwikkelen. Het is de bedoeling dat dit de standaard werkwijze gaat worden.

Janfolkert Muizelaar

Raadgever Trends, Innovatie, Overheid, Strategie, Domein Interactie Belastingdienst Meer tips van Janfolkert

Meer tips over inclusie