Tip 13

Herken als digitaal niet voldoet

kanaalsturing

Digitaal is niet voor iedereen het meest wenselijke kanaal. Ook als digitaal echt op orde is en toegankelijk. Verdiep je in je doelgroepen en wees alert op signalen. Mensen zeggen lang niet altijd ronduit waarom ze liever geen gebruikmaken van de digitale route, of waarom dat niet gaat.

Voorbeelden

Laaggeletterdheid herkennen

Er is een aantal signalen waaraan je kan zien dat iemand mogelijk moeite heeft met taal. Bijvoorbeeld als iemand:

  • moeite heeft met het formuleren van vragen, het duiden van klachten en het stellen van prioriteiten;
  • vragen heeft over informatie die al eerder is uitgereikt;
  • een uitgereikte folder niet bekijkt en zijn ogen niet over de tekst beweegt;
    afspraken niet noteert;
  • regelmatig te laat komt of niet komt opdagen voor een afspraak.

Lees meer op de website van de Stichting Lezen en Schrijven hoe je kunt controleren of je gevoel klopt en hoe je dan kunt handelen.

Strijd tegen laagletterdheid

Met naar schatting 20.000 laaggeletterden scoort de gemeente Tilburg hoger dan het landelijk gemiddelde. Reden voor wethouder Marcelle Hendrickx om de strijd tegen laaggeletterdheid op meerdere fronten te voeren. “Taal is een basisvoorwaarde om aan de maatschappij te kunnen deelnemen”, licht de wethouder toe. “Daar ligt dus een taak voor de gemeente, de sociale partners én partners binnen andere domeinen, zoals arbeid en onderwijs. Want samen kunnen we veel meer mensen helpen op het gebied van werk en  inkomen, schuldhulpverlening, gezondheidszorg en armoedebestrijding.”

Lees verder op de website van Stichting Lezen en Schrijven.

Marcelle Hendrickx

Marcelle Hendrickx

Wethouder onderwijs, jeugd(zorg), cultuur, emancipatie en P&O van de gemeente Tilburg

Analyse Rotterdam: voorstel om medewerkers op te leiden lage digivaardigheid te herkennen

Rotterdam analyseerde de digivaardigheden en formuleerde 9 aanbevelingen. Een van die aanbevelingen is het voorstel om de medewerkers van de gemeente Rotterdam goed op te leiden bij het herkennen van mensen met een lage digivaardigheid, zodat ze hen passende hulp kunnen bieden. Daarnaast verkent de gemeente hoe ze proactief kan handelen, zoals bijvoorbeeld de SVB doet bij het automatisch toekennen van kinderbijslag, nadat geboorteaangifte is gedaan.

SVB: wijst op makkelijke site voor moeilijke lezers

De Sociale Verzekeringsbank SVB wijst op haar homepagina naar de ‘makkelijke website’ voor mensen die moeite hebben met lezen. Op deze makkelijke site wordt de bezoeker welkom geheten door Steffie, een computeranimatie die de bezoeker bij de hand neemt. Ook met gesproken tekst.

Rapport Burger over digidrempel heen

Uit recent CBS-onderzoek kan worden afgeleid dat het de goede kant opgaat met de digitale vaardigheden. Toch benadrukt onderzoeker Van Deursen in de Volkskrant van 7 mei 2014: “Bij de meer inhoudelijke handigheid gaat het juist vaker mis dan ooit. Het daadwerkelijk definiëren van een goed zoekwoord bijvoorbeeld, of het kritisch evalueren van de gevonden informatie. Dat zijn eigenschappen die veel belangrijker zijn, maar bij steeds meer mensen ontbreken.”

Verdiep je in een doelgroep

Ik was op een leuk congres van stichting ABC. Daar hadden we rond-de-tafel-sessies met laaggeletterden. Dat zou iedereen eens moeten doen. Je weet niet waar je moet beginnen als je hoort waar die mensen allemaal tegenaan lopen. Je kunt je bijna niet voorstellen wat een handicap het is als je moeilijk kunt lezen of schrijven. Praten óver mensen met een visuele beperking is wat anders dan wanneer iemand met een hulphond hier binnen komt. Dat is ook een burger die jouw salaris betaalt. Voor die burger is jouw tool ook bestemd.

Erwin Koster

Erwin Koster

Productmanager DigiD, Logius Meer tips van Erwin

Gratis cursus 'digisterker'

Voor de personen die digitaal niet vaardig zijn en die geen beroep kunnen doen op een eigen netwerk bieden wij, in directe samenwerking met de bibliotheek, ook kosteloos de cursus ‘digisterker’ aan.

Michel Rave

Michael Rave

Programmamanager Dienstverlening, Gemeente Montferland Meer tips van Michael

Waarom werkt dit?

Wanneer je meer burgers en bedrijven wilt aansporen om de digitale route te kiezen, is het belangrijk om goed te doorgronden waarom ze dit niet doen. Ligt het aan willen of kunnen? Met het Behavioral Model van BJ Fogg in het achterhoofd stel je jezelf de vraag: is het een gebrek aan motivatie of aan ability? Moet je inzetten op motiveren of op faciliteren? Wanneer je ontdekt welke groep de digitale weg lastig vindt, en vooral wát men precies lastig vindt, kun je met goede oplossingen komen.

Onderzoek

In een onderzoek van TNS Nipo naar de digitale interactie met de overheid werd gevraagd waarom men geen internet gebruikte. Belangrijk om in het achterhoofd te houden, is dat het antwoord “gebrek aan interesse of noodzaak” ook een excuus kan zijn om gebrek aan vaardigheden te maskeren.

Waarom geen internet? 66% Geen interesse/niet nodig
Waarom geen internet? 22% Niet vaardig
Waarom geen internet? 20% Te oud