Tip 125

Houd je kennis op peil

procesaanpak

Zorg dat kennis binnen je organisatie over alle aspecten van dienstverlening op peil is en blijft. Volg een opleiding of training om kennis in huis te halen. Verdeel de verschillende onderwerpen met je collega’s: wie houdt wat bij en informeert de rest.

Blijf je verdiepen in alle onderwerpen rondom dienstverlening, zoals begrijpelijkheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid. Kijk naar wat jij kan doen vanuit jouw rol in de organisatie. Houd in de gaten welke verplichtingen er zijn, nationaal of in Europees verband.

Voorbeelden

Leid taalcoaches op

Leid medewerkers met affiniteit met taal op als taalcoach. Een taalcoach begeleidt collega’s om begrijpelijkere teksten te schrijven. Leer hun de principes van Direct Duidelijk, hoe ze feedback geven aan een ander en hoe zij de ogen en oren in de organisatie zijn. Onze taalcoaches hebben toestemming gevraagd aan hun leidinggevenden om coach te worden. Wij hebben gezegd: het kost je ongeveer een uur per week, om er laagdrempelig mee te starten. Als je in de knel komt, zijn wij er als team Direct Duidelijk om je te helpen.

Suzan van den Hoogen

Suzan van den Hoogen

Projectleider Direct Duidelijk, gemeente Den Haag Meer tips van Suzan

Bied schrijftrainingen aan

Iedereen die schrijft in gemeente Oss, hebben we een schrijftraining aangeboden. En om te zorgen dat de kennis geborgd blijft, hebben we collega’s opgeleid tot taaltrainer. In totaal hebben we 10 trainers in huis. Zij geven training aan nieuwe medewerkers. We leren de trainers niet alleen om te vertellen over klare taal in onze organisatie maar we leren ze ook hoe ze de voor een groep kunnen staan, hoe ze de boodschap enthousiast over kunnen brengen, hoe ze om kunnen gaan met weerstand, en welke opdrachten ze kunnen geven aan de groep. Daarnaast komen de trainers regelmatig bij elkaar om de dingen waar ze tegenaan lopen tijdens een training te bespreken. Op die manier borgen we ook de kwaliteit van de training.

Theodora Verploegen

Communicatieadviseur en projectleider Klare Taal, gemeente Oss

Zorg dat duidelijke taal onderdeel wordt van de cultuur en werkprocessen

Het is belangrijk om mensen op te leiden in je organisatie. Zodat duidelijke taal uiteindelijk onderdeel wordt van je cultuur en werkprocessen. In plaats van iets dat je erbij doet of uitbesteedt. Zorg er dus voor dat je de kennis opdoet en vasthoudt. Dit doe je onder andere door trainingen te volgen. Bijvoorbeeld trainingen ‘duidelijk communiceren’ of ‘taalcoach trainingen’. Je kunt taalcoaches inzetten op elke afdeling. Zij kunnen collega’s helpen om duidelijk te schrijven. Wat, hoe en hoeveel de taalcoaches doen verschilt per organisatie.

Talissa Oude Bennink

Talissa Oude Bennink

Projectleider Duidelijke overheidscommunicatie, Gebruiker Centraal Meer tips van Talissa

Het belangrijkste is dat je weet voor wie je het doet en hoe je het doet

Het webteam, de communicatieafdeling of de ICT-afdeling kunnen niet in hun eentje zorgen voor digitale toegankelijkheid. Daarvoor is de hele organisatie nodig. En iedereen heeft vanuit zijn of haar rol kennis nodig over digitale toegankelijkheid. Het hangt dus van je rol af welke kennis je nodig hebt en waar je die kennis vandaan haalt. Iedereen moet sowieso weten dat digitale toegankelijkheid een wettelijke verplichting is. Maar het allerbelangrijkste is dat je weet voor wie je het doet en hoe je het doet. Die kennis moet in de haarvaten zitten van een organisatie.

Kristian Mul

Kristian Mul

Product owner DigiToegankelijk, Logius

Kennis opdoen

Ondanks de (wettelijke) verplichting zijn er genoeg organisaties die nog steeds geen of te weinig ervaring hebben met digitale toegankelijkheid. Linksom of rechtsom, deze organisaties moeten vertrouwd raken met het onderwerp. Investeer in je mensen, laat ze trainingen volgen. Het gaat er daarbij niet om dat ze tot achter de komma alles weten over de toegankelijkheidsregels, maar wel weten wat het inhoudt, zodat ze doelgerichter kunnen sturen op verbetering.

Bron: Digitale Overheid.

Raph de Rooij

Raph de Rooij

Beleidsmedewerker Digitale inclusie, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Meer tips van Raph

Zoek plekken waar je kunt leren

Veel organisaties moeten of zijn aan de slag met toegankelijkheid. Zorg dat je je kennis daarover op peil brengt en blijf dit doen. Kijk op de website van digitoegankelijk.nl en doe de noodzakelijke kennis over WCAG eisen op. Die eisen gelden niet alleen voor je extern gerichte kanalen, maar ook voor intranet. Als je bezig bent met de aanschaf van nieuwe technologie: vraag je steeds of hoe toegankelijk dit is. Verdiep je in opleidingspakketten. Ga op zoek naar plekken waar je kunt leren, via webinars of scholing, en deel dit met collega’s.

Marlies Klooster

Marlies Klooster

Projectleider aanjaagteam digitale toeganke­lijkheid, VNG Realisatie Meer tips van Marlies

Het belang van een opleiding volgen

Waarom moeten collega’s een opleiding digitale toegankelijkheid volgen? Het is belangrijk dat alle collega’s, zeker bij ICT, doordrongen zijn van wat het betekent om software te gebruiken wanneer je een beperking hebt. Dus laat ik het anders zeggen, dat ze ervan doordrongen zijn dat niet iedereen software op dezelfde manier gebruikt zoals zijzelf. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. Nou ja, hoe kom je aan dat soort kennis? Ja, daar moet je een keer tegenaan lopen, door nu een opleiding te maken, en die dan ook verplicht te gaan stellen voor de medewerkers van ICT. En voor de ontwerpers, de bouwers en de testers sowieso, kunnen wij garanderen dat iedereen in elk geval kennis heeft kunnen maken met digitale toegankelijkheid.

Bron: Podcast over digitale toegankelijkheid, aflevering ‘DUO doet ’t‘ waarin Wouter de Boer en zijn collega’s uitleggen hoe zij digitale toegankelijkheid op de kaart hebben weten te zetten in hun organisatie.

Wouter de Boer

Auditor Digitale Toegankelijkheid bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Scholingstraject

Bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) zijn we bezig met een scholingstraject op gebied van de digitale toegankelijkheid. Diverse mensen in de KB worden getraind zodat we de kennis steeds meer in huis borgen en steeds minder afhankelijk worden van externe leveranciers. Daar is een behoorlijk bedrag voor uitgetrokken. De redacteuren worden inmiddels al getraind, maar er komt ook scholing voor ontwikkelaars en testers, UX/UI Designers, documentmakers, beheerders, vormgevers en marketeers. Allerlei verschillende mensen krijgen de kans om kennis op te doen over het onderwerp. Het is een traject volgens het train-de-trainer-principe. Er worden tegelijk ook trainers opgeleid zodat zij nieuwkomers of mensen waarbij de kennis wat is weggezakt, kunnen opleiden.

Bron: Podcast over digitale toegankelijkheid, aflevering ‘De ster om naar te reiken’.

Rosemarie Pomp

Rosemarie Pomp

Coördinator digitale toegankelijkheid, Koninklijke Bibliotheek