Tip 125

Houd je kennis op peil

procesaanpak

Zorg dat kennis over alle aspecten van dienstverlening op peil is en blijft binnen je organisatie. Volg een opleiding of training om kennis in huis te halen. Verdeel de verschillende onderwerpen met je collega’s: wie houdt wat bij en informeert de rest. Blijf je verdiepen in alle onderwerpen rondom dienstverlening, zoals begrijpelijkheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid. Kijk naar wat jij kan doen vanuit jouw rol in de organisatie. Houd in de gaten welke verplichtingen er zijn, nationaal of in Europees verband.

Voorbeelden

"Het belangrijkste is dat je weet voor wie je het doet en hoe je het doet"

Het webteam, de communicatieafdeling of de ICT-afdeling kunnen niet in hun eentje zorgen voor digitale toegankelijkheid. Daarvoor is de hele organisatie nodig. En iedereen heeft vanuit zijn of haar rol kennis nodig over digitale toegankelijkheid. Het hangt dus van je rol af welke kennis je nodig hebt en waar je die kennis vandaan haalt. Iedereen moet sowieso weten dat digitale toegankelijkheid een wettelijke verplichting is. Maar het allerbelangrijkste is dat je weet voor wie je het doet en hoe je het doet. Die kennis moet in de haarvaten zitten van een organisatie.

Kristian Mul

Kristian Mul

Product owner DigiToegankelijk, Logius

Kennis opdoen

Ondanks de (wettelijke) verplichting zijn er genoeg organisaties die nog steeds geen of te weinig ervaring hebben met digitale toegankelijkheid. Linksom of rechtsom, deze organisaties moeten vertrouwd raken met het onderwerp. Investeer in je mensen, laat ze trainingen volgen. Het gaat er daarbij niet om dat ze tot achter de komma alles weten over de toegankelijkheidsregels, maar wel weten wat het inhoudt, zodat ze doelgerichter kunnen sturen op verbetering.

Bron: Digitale Overheid.

Raph de Rooij

Raph de Rooij

Beleidsmedewerker Digitale inclusie, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Meer tips van Raph

Zoek plekken waar je kunt leren

Veel organisaties moeten of zijn aan de slag met toegankelijkheid. Zorg dat je je kennis daarover op peil brengt en blijf dit doen. Kijk op de website van digitoegankelijk.nl en doe de noodzakelijke kennis over WCAG eisen op. Die eisen gelden niet alleen voor je extern gerichte kanalen, maar ook voor intranet. Als je bezig bent met de aanschaf van nieuwe technologie: vraag je steeds of hoe toegankelijk dit is. Verdiep je in opleidingspakketten. Ga op zoek naar plekken waar je kunt leren, via webinars of scholing, en deel dit met collega’s.

Marlies Klooster

Marlies Klooster

Projectleider aanjaagteam digitale toeganke­lijkheid, VNG Realisatie Meer tips van Marlies

Scholingstraject

Bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) zijn we bezig met een scholingstraject op gebied van de digitale toegankelijkheid. Diverse mensen in de KB worden getraind zodat we de kennis steeds meer in huis borgen en steeds minder afhankelijk worden van externe leveranciers. Daar is een behoorlijk bedrag voor uitgetrokken. De redacteuren worden inmiddels al getraind, maar er komt ook scholing voor ontwikkelaars en testers, UX/UI Designers, documentmakers, beheerders, vormgevers en marketeers. Allerlei verschillende mensen krijgen de kans om kennis op te doen over het onderwerp. Het is een traject volgens het train-de-trainer-principe. Er worden tegelijk ook trainers opgeleid zodat zij nieuwkomers of mensen waarbij de kennis wat is weggezakt, kunnen opleiden.

Bron: Podcast over digitale toegankelijkheid, aflevering ‘De ster om naar te reiken’.

Rosemarie Pomp

Rosemarie Pomp

Coördinator digitale toegankelijkheid, Koninklijke Bibliotheek

Meer tips over procesaanpak

Alle tips over procesaanpak