Tip 27

Leer van elkaar

samenwerking

Veel organisaties hebben de neiging om steeds opnieuw ‘het wiel uit te vinden’. Maar meestal bestaat de digitale dienst die je wilt opzetten al ergens anders. Kijk daarom eerst wat er al is aan goede digitale diensten en best-practices. En durf te vragen. Het scheelt geld, tijd en frustratie.

Voorbeelden

Kijk bij de buren

De makkelijkste tip is gewoon: kijk af bij de buren. Er zijn nu zoveel gemeenten aan het experimenteren met online participatie. Waar bijvoorbeeld Den Haag enorme successen boekt is nu op het gebied van wijkbudgetten. Kijk daarvan af, het staat allemaal online en je kunt het zo vinden. Mensen die er mee bezig zijn staan er altijd open voor om daarover te discussiëren en kennis uit te wisselen.
Voor meer, zie de Direct Duidelijk Tour

Michiel van den Ingh

Online participatieadviseur en mede-oprichter van participatieplatform Argu Meer tips van Michiel

Kennis delen

Ik werk ook nauw samen met de gemeente Utrecht. Toen ik in Stichtse Vecht wilde beginnen met LEAN ben ik daar aangesloten; we zijn daar opgeleid. Wij delen kennis, dat is ook een principe van LEAN: transparantie. Ik ga nu ook praten met een collega in Woerden en ik heb gespard met een collega in Houten. Dus je deelt alles met iedereen.

Guusje Schreven

Guusje Schreven

Agile Manager, Gemeente Stichtse Vecht Meer tips van Guusje

Leren van anderen

Het OM heeft ook een portaal opgezet en daar ben ik een paar keer gaan kijken: hoe hebben jullie het gedaan, hoe ziet het eruit?  Daar hebben we wel veel aan gehad.

Aafke Pleket

Aafke Pleket

Projectleider Digitaal Klantportaal Schadefonds Geweldsmisdrijven Meer tips van Aafke

Kennis delen in netwerk KleinLef

Je kunt elkaar vinden in netwerken. Met mensen die met gelijksoortige problemen zitten en aan dezelfde eisen moeten voldoen. Bijvoorbeeld als het gaat om informatiebeveiliging. We moeten als overheidsorganisatie voldoen aan de BIR. Dat normenkader is een gigantisch boekwerk. Als kleine organisatie moet je er net zo goed aan voldoen als een grote organisatie. Dat soort dingen kun je natuurlijk heel goed met elkaar uitwisselen. Hoe hebben jullie dit opgelost? Een voorbeeld is het ‘meldpunt datalekken’. Vanaf 1 januari moeten organisaties datalekken melden. Daar moet je procedures voor hebben, en die zijn op zich vrij generiek. Wij hebben dat uitgewisseld met KleinLef. Van anderen hebben we procedures gekregen die we, op wat functies en processen na, heel goed kunnen overnemen.

Richard Wens

Richard Wens

Informatie-architect Afdeling Diensten, Informatie en Advies Agentschap SZW Meer tips van Richard

Delen hoort bij voorlopersrol

In gebruikersgroepen en klankbordgroepen rondom de Berichtenbox doen we heel actief mee. We willen die rol van ambassadeur, van voorloperorganisatie, ook actief invullen. Door te laten zien hoe wij het aanpakken. Dat doen we zowel bij andere provincies als bij gemeenten binnen de eigen provincie. Delen is belangrijk. Nu doen we dat meer als zender dan als ontvanger. Dat hoort  bij je rol als voorloper.

Maarten Post

Maarten Post

Provincie Noord-Brabant Meer tips van Maarten

Rapporten Massaal Digitaal nuttig

Ik heb veel aan de rapporten van Massaal Digitaal. Ze geven helder inzicht in de beweegredenen van burgers en bedrijven om een digitale dienst van de overheid wel of juist niet te gebruiken.

Joppe Duindam

Joppe Duindam

Accountmanager en senior beleidsmedewerker, Bouwend Nederland Meer tips van Joppe

Leren van gemeenten

Ik vind het heel mooi dat we in het Deloitte onderzoek hoog staan in een provinciale vergelijking, maar dat zegt me niet zoveel. De burger vergelijkt ons met zijn eigen gemeente, niet met andere provincies. Soms moeten ze bij ons een vergunning aanvragen en soms bij de eigen gemeente. We kijken nu naar de dienstverleningsconcepten en onderzoeken van andere organisaties, zoals gemeenten. Proberen daar ook wel een aantal varianten in te vinden. Om te kijken: op welk niveau willen wij bepaalde invulling geven aan dienstverleningsconcepten, wat moet onze leidraad zijn? Ik denk dat we op enig moment ook gaan buurten bij andere organisaties.

Isabella Steinprinz

Teamleider Informatie provincie Overijssel Meer tips van Isabella

Samenwerking: extern op productniveau

“We zijn nu bezig met een andere manier van meting van klanttevredenheid, meer op productniveau. We laten ons daarbij graag inspireren door goede voorbeelden elders. Zo hebben we onlangs gekeken bij de gemeente Rotterdam, die hebben een interessante aanpak. En bij de gemeente Utrecht zijn we gaan kijken hoe zij om willen gaan met digitaal minder vaardige burgers.”

Herman de Kievith

Herman de Kievith

Manager Projecten, Klantcontact en Innovatie, Dienst Publiekszaken Gemeente Den Haag Meer tips van Herman

Gemeente Haarlem wint De Grote Digitale Stedencompetitie

De gemeente Haarlem heeft begin 2016 De Grote Digitale Steden Competitie (GDSC) gewonnen. Haarlem kwam als beste uit de bus door kennis over verschillende digitale oplossingen te delen, goede oplossingen over te nemen en eigen oplossingen te plaatsen op ‘Goed Opgelost!’, een website met honderden voorbeelden van effectieve overheidsdienstverlening.

(Bron: Binnenlandsbestuur.nl)

"Ik laat me graag door anderen inspireren"

“Grote uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, RVO en landelijke platforms zoals MijnOverheid zijn voor mij voorbeelden. Ik kijk om me heen, hoe doen anderen het? Ik laat me graag door anderen inspireren. Ik ben blij met initiatieven als Gebruikercentraal, een website en platform van en voor de overheid. Zij komen met leuke lezingen en concrete onderwerpen. Met collega’s wisselen we af wie waar naartoe gaat.”

Esmeralde Marsman

Esmeralde Marsman

Gemeente Rotterdam Meer tips van Esmeralde

"Eén keer per kwartaal geven we een dagdeelsessie"

“Kennisdelen doen we graag. Eén keer per kwartaal geven we een dagdeelsessie: dan kunnen mensen langs komen en vertellen we ons verhaal. De deelnemers zijn heel divers: waterschappen, universiteiten en gemeenten. Maar ze komen bijvoorbeeld ook uit België en Noorwegen. Verder had Microsoft serieuze belangstelling voor onze overheidsinnovatie. Daarnaast doen we ook mee met ‘serious ambtenaar’, waarbij we meedenken en anderen graag coachen. In het verleden zijn wij zélf ‘groot geworden’ doordat andere bedrijven hún kennis met ons wilden delen.

Jan Meijsen

Jan Meijsen

Gemeente Molenwaard Meer tips van Jan

Waarom werkt dit?

Uitwisseling van tips en ervaringen is niet alleen nuttig omdat het de kennis van een individu of gemeente vergroot. Het heeft ook een aantal prettige bij-effecten. De interactie met anderen zorgt voor meer zelfvertrouwen, een bewustere kijk op kwaliteit en meer werkplezier.

Meer tips over samenwerking

Alle tips over samenwerking