Tip 111

Leg uitgangs­punten voor inclusieve dienst­verlening vast

inclusie

Stel voordat je gaat ontwikkelen een plan van eisen op, met daarin onder meer uitgangspunten voor inclusieve dienstverlening. Met zo’n plan is voor alle betrokkenen duidelijk waar je dienstverlening aan moet voldoen. Betrek hier verschillende representatieve gebruikers bij. Verdiep je in richtlijnen, gebruik ervaringsdeskundigheid en kennis die er al is.

Voorbeelden

Iedereen heeft er een ander beeld bij

Inclusie is een containerbegrip. Iedereen heeft er een ander beeld bij. Breng de discussie intern én extern (partners) op gang. Wees hierin creatief. Bespreek samen wat jullie verstaan onder inclusie. Leg vervolgens de kaders van inclusie vast in een visiedocument (zo zien wij inclusie en zo gaan we ermee om) zodat iedereen in de organisatie dezelfde taal spreekt. Ga vervolgens aan de slag met de (nieuwe) visie, breng het in de praktijk. De VNG heeft een handige routekaart gemaakt met 11 stappen die helpen bij het ontwikkelen van gemeentelijk inclusiebeleid.

Joyce van der Klauw

Joyce van der Klauw

Projectmedewerker Iedereen doet mee, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Meer tips van Joyce

Draagvlak nodig op alle niveaus

Wij hebben de neiging om zelf te bedenken hoe we de dienstverlening kunnen verbeteren en het bij ons zelf te houden. Maar om verbetering te realiseren is draagvlak nodig op alle niveaus. En dus hebben we een notitie voor de directie geschreven. Daarin hebben we geformuleerd wat wij willen bereiken en laten we de quick wins zien. Op die manier nemen we de directie mee in ons proces. Lees de blog van Coby hierover op Optimaal Digitaal.

Coby Meesters

projectleider digitalisering bij gemeente De Fryske Marren Meer tips van Coby

Als overheid voor iedereen toegankelijk blijven

Vanuit de gemeentelijke dienstverlening willen we onze informatie vereenvoudigen. Dit doen we door onze website toegankelijker te maken: door bijvoorbeeld gebruik te maken van eenvoudiger taal, iconen, minder tekst en door het vergroten van de vindbaarheid. Burgers kunnen de juiste informatie niet altijd snel vinden. Er bestaan redactionele richtlijnen, maar de doelgroepen zijn verschillend. Daar moet je ook rekening mee houden. Maar hoe betrek je ouderen, gehandicapten of mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven bij dit proces? Je zult je in hen moeten verplaatsen, maar dat is ingewikkeld. De oplossing is om de doelgroep vanaf het begin mee te laten denken. Betrek ze niet pas aan het eind van het proces.

Corinne van Veldhuisen

Corrine van Veldhuisen

Programmamanager Publieksdienstverlening, gemeente Utrecht Meer tips van Corrine