Tip 111

Leg uitgangspunten inclusieve dienstverlening vast

inclusie

Met een plan van eisen (met o.a. uitgangspunten inclusieve dienstverlening), vóórdat je gaat ontwikkelen is voor alle betrokkenen duidelijk waar je dienstverlening aan moet voldoen. Betrek hier verschillende representatieve gebruikers bij. Verdiep je in richtlijnen, gebruik ervaringsdeskundigheid en kennis die er al is.

Voorbeelden

Iedereen heeft er een ander beeld bij

Inclusie is een containerbegrip. Iedereen heeft er een ander beeld bij. Breng de discussie intern én extern (partners) op gang. Wees hierin creatief. Bespreek samen wat jullie verstaan onder inclusie. Leg vervolgens de kaders van inclusie vast in een visiedocument (zo zien wij inclusie en zo gaan we ermee om) zodat iedereen in de organisatie dezelfde taal spreekt. Ga vervolgens aan de slag met de (nieuwe) visie, breng het in de praktijk. De VNG heeft een handige routekaart gemaakt met 11 stappen die helpen bij het ontwikkelen van gemeentelijk inclusiebeleid.

Joyce van der Klauw

Joyce van der Klauw

Beleidsmedewerker Sociaal Domein, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Meer tips van Joyce

Meer tips over inclusie

Alle tips over inclusie