Tip 111

Leg uitgangspunten inclusieve dienstverlening vast

inclusie

Met een plan van eisen (met o.a.uitgangspunten inclusieve dienstverlening) vóórdat je gaat ontwikkelen is voor alle betrokkenen duidelijk waar je dienstverlening aan moet voldoen . Betrek hier verschillende representatieve gebruikers bij. Verdiep je in richtlijnen, gebruik ervaringsdeskundigheid en kennis die er al is.

Meer tips over inclusie