Tip 71

Maak online toegankelijk voor gebruikers met een beperking

gebruiksgemak

Je digitale kanaal moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een beperking. Streef naar inclusie van zoveel mogelijk gebruikers. Niet alleen uit een morele of sociale verantwoordelijkheid, maar ook omdat het een wettelijke verplichting is. Gebruiksvriendelijkheid is daarin een belangrijke factor. Sommigen gebruiken speciale hulpmiddelen. De overheid heeft hier richtlijnen voor opgesteld. Het is daarnaast ook heel belangrijk om aandacht te besteden aan de tekst. Deze moet aansluiten bij de doelgroep. Betrek mensen met een beperking bij de ontwikkeling van je product en laat het door hen testen.

Voorbeelden

Denk niet: als we alles gaan digitaliseren, dan komt het wel goed.

Wij vinden als overheid vaak: dat gaan we gauw digitaliseren. Maar burgers vinden het misschien prettiger om dat op de ‘ouderwetse’ manier te doen. Digitaal is niet zaligmakend. We roepen wel ‘het is efficiënter’ en dat is het misschien ook. Maar als we daarmee onze gebruikers opzadelen met allerlei zaken waar ze moeilijk mee om kunnen gaan dan schiet het niet echt op. Als je analfabeet bent of niet zo taalvaardig op papier, dan ben je dat natuurlijk ook niet automatisch als het digitaal wordt aangeboden. Daarmee wordt het vaak niet makkelijker. Dus houdt daar ook rekening mee.

Rein Zijlstra

Rein Zijlstra

Wethouder gemeente Zeewolde Meer tips van Rein

Mensen met een beperking zijn ook klanten

‘Burgers met een beperking’ vormen een hele grote groep. In Nederland zijn 3,5 miljoen gehandicapten. Dat kan iemand zijn die een vinger mist, of blind is. 2,2 miljoen mensen hebben een aanpassing of hulpmiddel nodig, bijvoorbeeld een rolstoel. Het kan gaan om mensen met visuele of auditieve beperkingen, maar ook om  mensen met een verstandelijke beperking. Die moeten ook hun zaken met de overheid kunnen regelen. Je moet je als bouwer van een applicatie heel goed realiseren dat jouw doelgroep niet alleen bestaat uit die hoogopgeleide mensen, waar je iedere dag mee aan het werk bent. Los daarvan: ook voor hoogopgeleiden is het prettig om een simpel proces te doorlopen of duidelijke website te bezoeken.

Erwin Koster

Erwin Koster

Productmanager DigiD, Logius Meer tips van Erwin

Als overheid voor iedereen toegankelijk blijven

Vanuit de gemeentelijke dienstverlening willen we onze informatie vereenvoudigen. Dit doen we door onze website toegankelijker te maken: door bijvoorbeeld gebruik te maken van eenvoudiger taal,  iconen, minder tekst en door het vergroten van de vindbaarheid. Burgers kunnen de juiste informatie niet altijd snel vinden. Er bestaan redactionele richtlijnen, maar de doelgroepen zijn verschillend. Daar moet je ook rekening mee houden. Maar hoe betrek je ouderen, gehandicapten of mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven bij dit proces? Je zult je in hen moeten verplaatsen, maar dat is ingewikkeld. De oplossing is om de doelgroep vanaf het begin mee te laten denken. Betrek ze niet pas aan het eind van het proces. Organisaties als de Belastingdienst en de bibliotheken zijn daar al mee bezig.

Bron:

Corinne van Veldhuisen

Corrine van Veldhuisen

Programmamanager Publieksdienstverlening, gemeente Utrecht

Een HBO-opleiding nodig om een website te begrijpen?

4 miljoen Nederlanders ervaren in meer of mindere mate hinder wanneer ze websites bezoeken. Kleuren hebben te weinig contrast ten opzichte van elkaar, teksten zijn veel te complex geschreven of sites zijn niet logisch opgebouwd. Het kan niet de bedoeling zijn dat je een HBO-opleiding moet hebben gehad om de informatie op de website van een willekeurige verzekeraar kunnen begrijpen. Winkels moeten toegankelijk zijn, en dat is gelukkig meestal ook zo. Maar je verlaagt de drempels pas echt als mensen die slecht zien of die in een rolstoel zitten, hun boodschappen ook online kunnen bestellen en dat deze tot in de keuken worden bezorgd.

Bron: artikel Frankwatching.

Jeroen Hulscher

Jeroen Hulscher

Accessibility-expert

Simpele oplossingen zijn voor iedereen

Er zijn 2,5 miljoen laaggeletterden, maar ook hoogopgeleiden houden van eenvoudig taalgebruik. Er zijn heel veel digibeten, maar ook digitaal vaardigen willen een makkelijk digitaal proces. Met het vereenvoudigen van processen is iedereen gediend.

Erwin Koster

Erwin Koster

Productmanager DigiD, Logius Meer tips van Erwin

Geen vragen oproepen

Het aanvragen van parkeervergunningen en uittreksels, en het doorgeven van verhuizingen moet zo simpel zijn dat 9 van de 10 mensen het kan. Het taalniveau moet goed zijn, en de de stappen simpel. Het mag geen vragen oproepen. Men moet overtuigd zijn controle te hebben en vertrouwen dat het goed zit. Anders denk men snel: “Ik bel wel even”.

Carolien Nicolai

Carolien Nicolai

Beleidsmedewerker Digitale dienstverlening Gemeente Zeewolde Meer tips van Carolien

Digitale toegankelijkheid gaat iedereen raken

Europa gaat strenger toezien op de toegankelijkheid van digitale dienstverlening bij de overheid. Belangrijkste wijzigingen voor Nederland zijn, dat deze aanscherping ook geldt voor apps én voor intranet- en extranetomgevingen. De richtlijnen gaan echter ook gelden voor de private sector. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor het online landschap, en voor de manier waarop we met websites en apps omgaan. Naast sociale verantwoordelijkheid zijn er nog vier goede redenen om met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Zie: artikel in Marketingfacts.

Imre Gmelig Meijling

Imre Gmelig Meijling

Marketing en Strategie LimoenGroen

E-health: vergeet gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid niet

Langzaam veranderen websites, apps en ‘slimme meters’ de manier waarop de zorg georganiseerd is. E-health vergroot de zelfstandigheid van de patiënt, maakt de zorg betaalbaarder en zorgt voor efficiëntere processen. Makkelijk is dit niet: wie een digitale oplossing ontwikkelt voor de zorg, heeft te maken met bijzondere doelgroepen en gevoelige persoonlijke data. Het ontwikkelen van sites en apps in de zorg vraagt om bijzondere aandacht voor toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. In een artikel op Frankwatching worden enkele aandachtspunten op een rij gezet.

Arnout Blankenstein

Reclame- en internetbureau One Shoe

Waarom werkt dit?

Mensen met een beperking hebben over het algemeen meer moeite met niet-digitale kanalen. Door het digitale kanaal zonder drempels aan te bieden heeft juist deze groep daar veel baat bij. Zodat de digitale dienstverlening voor iedereen begrijpelijk, bereikbaar en bedienbaar is.

Onderzoek

In opdracht van het College voor de Rechten van de Mens onderzocht Stichting Drempelvrij de toegankelijkheid van gemeentelijke websites. Van de 393 onderzochte gemeenten voldoet slechts 7% aan de toegankelijkheidsstandaarden. 60% van de gemeenten heeft een ontoegankelijke website met een verklaring waarin staat dat zij hieraan werken. 33% van de gemeenten heeft geen toegankelijke website èn geen verklaring.

(Bron: College voor de Rechten van de mens, Onderzoek Digitale toegankelijkheid van gemeentelijke websites, 2015)

De cijfers:

  • In Nederland zijn ongeveer 2,3 miljoen zelfstandig wonende mensen met een matige of ernstige beperking.
  • Die hebben dan ofwel een matige of ernstige motorische beperking, ofwel een gezichtsbeperking, dan wel een gehoorbeperking (of een combinatie daarvan).
  • Iets minder dan de helft van hen is 65-plusser.
  • Voor de afzonderlijke beperkingen zijn de gegevens op gemeenteniveau te vinden in www.volksgezondheidenzorg.info.

(Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau)

Conclusie

Controleer of je eigen kanalen voldoen aan de toegankelijkheidsstandaarden. Zo niet, pak het op en zorg dat dit wel zo is.

Meer tips over gebruiksgemak

Alle tips over gebruiksgemak