Tip 71

Maak online toegan­kelijk voor gebruikers met een beperking

inclusie

Zoveel mogelijk gebruikers moeten je dienst kunnen gebruiken, ook als zij beperkingen hebben. Streef naar inclusie van zoveel mogelijk gebruikers. Doe dit niet alleen omdat het wettelijk verplicht is en er eisen voor zijn opgesteld. Maar doe het vooral omdat je er moreel en … verantwoordelijk voor bent dat iedereen je kanaal kan gebruiken.

Gebruiksvriendelijkheid is ook een belangrijke factor. Houd daarbij rekening dat sommigen speciale hulpmiddelen gebruiken. Het is daarnaast ook belangrijk om aandacht te besteden aan de tekst. Deze moet aansluiten bij de doelgroep. Betrek mensen met een beperking bij de ontwikkeling van je product en laat het door hen testen.

Voorbeelden

Denk niet: als we alles gaan digitaliseren, dan komt het wel goed.

Wij vinden als overheid vaak: dat gaan we gauw digitaliseren. Maar burgers vinden het misschien prettiger om dat op de ‘ouderwetse’ manier te doen. Digitaal is niet zaligmakend. We roepen wel ‘het is efficiënter’ en dat is het misschien ook. Maar als we daarmee onze gebruikers opzadelen met allerlei zaken waar ze moeilijk mee om kunnen gaan dan schiet het niet echt op. Als je analfabeet bent of niet zo taalvaardig op papier, dan ben je dat natuurlijk ook niet automatisch als het digitaal wordt aangeboden. Daarmee wordt het vaak niet makkelijker. Dus houdt daar ook rekening mee.

Rein Zijlstra

Rein Zijlstra

Wethouder gemeente Zeewolde Meer tips van Rein

Mensen met een beperking zijn ook klanten

‘Burgers met een beperking’ vormen een hele grote groep. In Nederland zijn 3,5 miljoen gehandicapten. Dat kan iemand zijn die een vinger mist, of blind is. 2,2 miljoen mensen hebben een aanpassing of hulpmiddel nodig, bijvoorbeeld een rolstoel. Het kan gaan om mensen met visuele of auditieve beperkingen, maar ook om  mensen met een verstandelijke beperking. Die moeten ook hun zaken met de overheid kunnen regelen. Je moet je als bouwer van een applicatie heel goed realiseren dat jouw doelgroep niet alleen bestaat uit die hoogopgeleide mensen, waar je iedere dag mee aan het werk bent. Los daarvan: ook voor hoogopgeleiden is het prettig om een simpel proces te doorlopen of duidelijke website te bezoeken.

Erwin Koster

Erwin Koster

Productmanager DigiD, Logius Meer tips van Erwin

Als overheid voor iedereen toegankelijk blijven

Vanuit de gemeentelijke dienstverlening willen we onze informatie vereenvoudigen. Dit doen we door onze website toegankelijker te maken: door bijvoorbeeld gebruik te maken van eenvoudiger taal,  iconen, minder tekst en door het vergroten van de vindbaarheid. Burgers kunnen de juiste informatie niet altijd snel vinden. Er bestaan redactionele richtlijnen, maar de doelgroepen zijn verschillend. Daar moet je ook rekening mee houden. Maar hoe betrek je ouderen, gehandicapten of mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven bij dit proces? Je zult je in hen moeten verplaatsen, maar dat is ingewikkeld. De oplossing is om de doelgroep vanaf het begin mee te laten denken. Betrek ze niet pas aan het eind van het proces.

Corinne van Veldhuisen

Corrine van Veldhuisen

Programmamanager Publieksdienstverlening, gemeente Utrecht Meer tips van Corrine

Simpele oplossingen zijn voor iedereen

Er zijn 2,5 miljoen laaggeletterden, maar ook hoogopgeleiden houden van eenvoudig taalgebruik. Er zijn heel veel digibeten, maar ook digitaal vaardigen willen een makkelijk digitaal proces. Met het vereenvoudigen van processen is iedereen gediend.

Erwin Koster

Erwin Koster

Productmanager DigiD, Logius Meer tips van Erwin

Geen vragen oproepen

Het aanvragen van parkeervergunningen en uittreksels, en het doorgeven van verhuizingen moet zo simpel zijn dat 9 van de 10 mensen het kan. Het taalniveau moet goed zijn, en de de stappen simpel. Het mag geen vragen oproepen. Men moet overtuigd zijn controle te hebben en vertrouwen dat het goed zit. Anders denk men snel: “Ik bel wel even”.

Carolien Nicolai

Carolien Nicolai

Beleidsmedewerker Digitale dienstverlening Gemeente Zeewolde Meer tips van Carolien

Waarom werkt dit?

Mensen met een beperking hebben over het algemeen meer moeite met niet-digitale kanalen. Door het digitale kanaal zonder drempels aan te bieden heeft juist deze groep daar veel baat bij. Zodat de digitale dienstverlening voor iedereen begrijpelijk, bereikbaar en bedienbaar is.

Onderzoek

In opdracht van het College voor de Rechten van de Mens onderzocht Stichting Drempelvrij de toegankelijkheid van gemeentelijke websites. Van de 393 onderzochte gemeenten voldoet slechts 7% aan de toegankelijkheidsstandaarden. 60% van de gemeenten heeft een ontoegankelijke website met een verklaring waarin staat dat zij hieraan werken. 33% van de gemeenten heeft geen toegankelijke website èn geen verklaring.

(Bron: College voor de Rechten van de mens, Onderzoek Digitale toegankelijkheid van gemeentelijke websites, 2015)

De cijfers:

  • In Nederland zijn ongeveer 2,3 miljoen zelfstandig wonende mensen met een matige of ernstige beperking.
  • Die hebben dan ofwel een matige of ernstige motorische beperking, ofwel een gezichtsbeperking, dan wel een gehoorbeperking (of een combinatie daarvan).
  • Iets minder dan de helft van hen is 65-plusser.
  • Voor de afzonderlijke beperkingen zijn de gegevens op gemeenteniveau te vinden in www.volksgezondheidenzorg.info.

(Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau)

Conclusie

Controleer of je eigen kanalen voldoen aan de toegankelijkheidsstandaarden. Zo niet, pak het op en zorg dat dit wel zo is.