Tip 108

Spreek de taal van alle betrokkenen

Dit is een toptip
commitment

Om collega’s en andere betrokkenen mee te krijgen in een ontwikkeling moet je hen kunnen bereiken en overtuigen. Daarvoor moet jij hen begrijpen en zij jou. Blijf niet hangen in je eigen vaktechnische jargon, maar gebruik taal die zij begrijpen. Beperk je niet tot je eigen kaders, maar verdiep je in waar zij mee geholpen zijn en wat voor hen belangrijk is.

Voorbeelden

Spreek ook de taal van de stakeholders

Jullie hebben al de tip: spreek de taal van de gebruiker, vanuit het product naar de gebruiker toe, dat is absoluut belangrijk. Maar andersom is ook belangrijk. Spreek de taal van je business partners, je interne stakeholders, om mensen mee te krijgen.

Om processen zoals User-Centered Design, UX measurement, user research en validation van de grond te krijgen. Dan moet je eigenlijk meer kijken vanuit de ander: wat zijn jullie doelen? Wat willen jullie de komende tijd realiseren? En hoe kan Design, en User experience daaraan bijdragen?

René Jeronimus

René Jeronimus

Experience Design Lead, NS Groep Meer tips van René

Neem collega's dingen uit handen

We zijn als UX-team ontstaan in een IT-organisatie. Dat maakt het soms wel wat lastiger om een shift te krijgen van technology-driven ontwikkeling naar vanuit de gebruiker dingen te gaan doen. We hebben dat stapje voor stapje gerealiseerd.

Het hielp denk ik ook wel dat we in het begin mensen zaken uit handen namen die ze niet zo leuk vonden. Als het gaat om het neerleggen van interactiestandaarden, dat soort dingen, daar houden de meeste techneuten zich liever niet mee bezig. Dus waren ze blij dat wij dat gingen doen.

Op zich een tip die op alles van toepassing is: pak het handig aan.

Stefan Dekker

Stefan Dekker

UX Lead, Spir-it Meer tips van Stefan

Organisatie in en luisteren!

We zijn onze campagne gestart met een 0-meting. We hebben een enquête gestuurd naar een groep medewerkers. Zo kwamen we te weten wat de huidige stand van zaken is wat betreft kennis en gedrag rond informatieveiligheid. En dat hielp ons met het scherper stellen van de doelen in de campagne.

Vooraf wisten we niet of het onderwerp leefde. Maar de respons bleek heel groot te zijn! Veel mensen vonden het een leuk, interessant en belangrijk onderwerp. En ze gaven ons ook veel tips. Collega’s kwamen zelfs met onderwerpen die we helemaal niet op ons lijstje hadden staan. Het bleek dus nuttig om de organisatie in te gaan en te luisteren naar wat er speelt, welke onderwerpen er leven. En het bleek dat er heel veel denkkracht in de organisatie zit. Plus de wil om mee te doen.

Na de campagne doen we een 1-meting. Zo kunnen we kijken wat verbeterd is en wat eventueel nog extra aandacht nodig heeft.

Marco van Beek

Marco van Beek

Chief Information Security Officer, Gemeente Amsterdam Meer tips van Marco

Samen om de tafel

Tip 57 is ‘Spreek de taal van de gebruiker’. Ik keek naar de tips en besefte dat het bij ons ook veel beter kan.

Formulieren bijvoorbeeld zijn best vaak in ambtelijke taal opgesteld. Dat is ook een kwestie van het meekrijgen van medewerkers. Dan gaan we om de tafel om te kijken of we er niet wat aan kunnen doen. Door bijvoorbeeld de vraag te stellen: ik heb zelf geen verstand van de materie, kan je dat nou niet anders omschrijven?

Maar dat is vaak nog heel lastig. Daar ben ik wel tegenaan gelopen. Dat is nog wel een traject dat we de komende tijd in moeten gaan.

Francine van der Poel

Francine van der Poel

Projectleider e-Dienstverlening, BAR-organisatie (gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Meer tips van Francine

Kijk ook naar interne barrières

Ik denk dat iedereen veel meer geneigd is om naar externe barrières te kijken, bij de doelgroep. In die valkuil zijn wij ook gestapt. En dat we er nu achter komen dat intern ook iedereen gewoon meemoet.

Aafke Pleket

Aafke Pleket

Projectleider Digitaal Klantportaal Schadefonds Geweldsmisdrijven Meer tips van Aafke

Vertaal vaktechnische termen naar wenselijke concrete handelingen

Vanuit informatiebeveiliging hebben we een campagne gericht op het bewust omgaan met informatie.

We werken samen met onze eigen communicatiespecialisten. Zij vroegen bij elke actie: leg even uit wat je daarmee bedoelt. Wat moet de gebruiker morgen anders doen dan vandaag? Welk handelingsperspectief geef je mee? Bijvoorbeeld: waarom moet die medewerker zijn scherm ‘locken’ als hij even weg is? Het is belangrijk om een vertaling te maken van vaktechnische onderwerpen vanuit informatieveiligheid naar ‘wat moet de gebruiker die geen expert is op dit gebied nu anders doen?’ En: waarom moet ik dat dan doen en niet de informatiebeveiliger?

Leg dat uit en probeer het zo concreet mogelijk te maken.

Marco van Beek

Marco van Beek

Chief Information Security Officer, Gemeente Amsterdam Meer tips van Marco

Blijf voeling houden met medewerkers die minder met ICT hebben

Zorg dat je de kritische mensen of de mensen die het minste affiniteit hebben met ICT ook intern in klantenraden of gebruikersgroepen vertegenwoordigd hebt. Dat die ook een input kunnen leveren en kunnen meedoen bij de ontwikkeling van digitale systemen. Betrek die erbij.

Mensen zijn geneigd om degenen die enthousiast zijn of die betrokken zijn bij ICT in dat soort panels te hebben. Maar de valkuil is dan dat je degenen die er juist minder mee hebben helemaal uit het oog verliest.

Richard Wens

Richard Wens

Informatie-architect Afdeling Diensten, Informatie en Advies Agentschap SZW Meer tips van Richard

Waarom werkt dit?

Een project kan pas een succes worden als het resultaat in vruchtbare grond landt. Er is draagvlak nodig bij alle belanghebbenden, zeker als het werk of de omgeving verandert. Pas als al die mensen uit zichzelf overtuigd zijn van de meerwaarde, zullen ze meewerken aan een goed resultaat.