Tip 117

Stem je test af op je doelgroep

inclusie

Bereid je test goed voor. Elke doelgroep heeft specifieke kenmerken. Zorg bijvoorbeeld voor begrijpelijk en aantrekkelijk materiaal en een rustige, toegankelijke en vertrouwde omgeving. Wees alert op sociaal wenselijke antwoorden en schaamte.

Voorbeelden

Maak je test toegankelijk

Als je input wilt hebben van mensen, moet je ze ook de gelegenheid bieden om input te kunnen geven. Dat betekent dat je je test afstemt op je doelgroep. Bijvoorbeeld, ik heb onderzoek gedaan naar inburgeren in Nederland. Dan kan ik mijn enquête wel in het Nederlands maken maar ik wilde juist onderzoeken waarom mensen moeite hebben om Nederlands te leren. Dus ik ben naar het buurthuis gegaan en met behulp van Google translate heb ik geprobeerd het gesprek aan te gaan om zo mijn vragen te stellen.

Ander voorbeeld: afgelopen zomer heb ik meegewerkt aan de corona-app. De app hebben we getest met verschillende doelgroepen waaronder ervaringsdeskundige met een licht verstandelijke beperking. Daar heb ik gemerkt dat je testopzet geen hindernis moet zijn voor de doelgroep. Mensen moeten niet afhaken omdat de test te moeilijk is voor ze. Dan krijg je geen antwoord op de vragen die je ze stelt.

Bereid je test dus goed voor, breng in kaart met wie je gaat testen en leef je in in de doelgroep. Wat hebben zij nodig om mee te kunnen doen? Maak je test toegankelijk voor ze en faciliteer je doelgroep zo goed mogelijk zodat zij zich kunnen richten op de test. Zet bijvoorbeeld een taalambassadeur in.

Maike Klip

Maike Klip

Digitaal strateeg bij de overheid | blogger op klipklaar.nl Meer tips van Maike

Toets of je woorden aankomen

Alles wat wij op onze website zetten moet B1-taalniveau zijn, ik gebruik ook de website ishetb1.nl. Ik verbaas mij soms ook over: is dat ook niet B1? Maar daar denk je te gemakkelijk over. Ah, mensen snappen dit wel. We verwachten ook dat mensen een bepaalde context hebben, waardoor ze weten hoe we dit woord bedoelen. Dat kun je gewoon niet verwachten.

Maar we zien het soms ook omgekeerd. Dat mensen zoiets hebben van: waarom moeten we dit nu in simpele taal zetten? Waarom mogen we hier niet het woord ‘monumentaler’ gebruiken en moeten we het woord ‘oude’ gebruiken. Dit dekt helemaal niet de lading.

Dus dat is best wel een moeilijk gesprek soms. Er is wat discussie over B1, dat zie ik ook. Omdat het soms denigrerend kan overkomen. Daar zijn mensen bang voor, als je het eenvoudig opschrijft dat het dan te simpel overkomt en niet meer serieus genomen wordt. Daar zit natuurlijk wel een bepaalde balans in. Ik denk dat de boodschap dus is dat je het wel goed moet toetsen. Komen deze woorden ook aan? Lees en hoor meer in de Direct Duidelijk Tour.

David Bos

participatieadviseur voor de gemeente den Haag Meer tips van David

Gebruikerstest voor gemeenten in de regio Haarlemmermeer

ICT4Handicap wil aandacht vragen voor de toegankelijkheid van ICT-voorzieningen, hulpmiddelen en internet, en het belang daarvan voor mensen met een beperking. Dat doet de stichting onder meer door het uitvoeren van gebruikerstesten van gemeentelijke websites.

In het geval van Haarlemmermeer heeft de test ervoor gezorgd dat gemeenteambtenaren in actie zijn gekomen. Anthonio: ‘De gemeente heeft een commissie samengesteld die met onze punten aan de slag gaat. Wij worden goed op de hoogte gehouden.’In het testteam zitten ouderen en mensen met een verstandelijke, lichamelijk of visuele beperking. Hiervoor heeft ICT4Handicap aangeklopt bij lokale organisaties.

Anthonio: ‘We hebben gekozen voor een persoonlijke aanpak. Je kent altijd wel iemand in je netwerk met nuttige contacten. Ook hebben we de publiciteit gezocht via lokale media’. De deelnemers zijn gevonden via de ouderenbonden, de participatieraad, de gehandicaptenraad en het Werkcentrum Aalsmeer. Lees het hele interview op de website van IederIn

Pieter Anthonio

Voorzitter van ICT4Handicap

Laat deelnemers zich op hun gemak voelen

De Stadskamer is één van onze instrumenten van team Innovatie en Dienstverlening die we inzetten om inzichten op te halen. De Stadskamer omvat de onderzoeksruimte waar de Haagse inwoner en ondernemer centraal staat.

Het is eigenlijk een huiskamer, zo hebben we het ook ingericht, om deelnemers zich op hun gemak te laten voelen. Er is een keukentje om een goede kop koffie te maken, een lange tafel voor de focusgroepen, een computer voor onderzoek naar websites en digitale omgevingen.

En daarnaast hebben we ook een meekijkruimte. We zien dat het ontzettend waardevol is dat collega’s van andere afdelingen aanhaken en meekijken. Omdat ze dan echt kunnen zien hoe hun doelgroep omgaat met de dienstverlening, hoe het is ingericht en waar eventuele knelpunten en kansen zitten. Zie meer in de Direkt Duidelijk Tour

Manon van de Schilde

UX Researcher bij team Innovatie & Dienstverlening van de Gemeente Den Haag Meer tips van Manon