Tip 112

Verdiep je eerst in 1 groep

inclusie

Verdiep je eerst in de context van 1 representatieve doelgroep. Betrek ervaringsdeskundigen. Dan begrijp je beter wat nodig is. Verander daarna de doelgroep en kijk wat je voor hen aan moet passen in je ontwerp. Herhaal dit voor al je doelgroepen.