Tip 113

Wees je bewust van diversiteit binnen een doelgroep

inclusie

Elke doelgroep is divers. Iemand uit de doelgroep is niet de doelgroep zelf. Zorg dat de mensen die je betrekt bij je ontwikkeling een zo breed mogelijk scala binnen je doelgroep vertegenwoordigen.

Voorbeelden

Zoek de uitersten

We zijn geneigd te denken in hokjes, persona’s en subgroepen. De werkelijkheid is altijd weerbarstiger. Het is veel interessanter om de uitersten op te zoeken, de rest zit er namelijk ergens tussenin. Een vertegenwoordiger van de doelgroep is niet per se de doelgroep zelf. Bij DUO werken we met een jongerenraad. Hierin zitten vaak jongeren die bestuurservaring willen opdoen maar bijvoorbeeld niet de alleenstaande jonge moeder die probeert haar mbo studie af te ronden. Of de jonge vluchteling die graag een studie willen oppakken. Dus zoek de nuances op. Als je dat niet doet sluit je mensen buiten.

Maike Klip

Maike Klip

Digitaal strateeg bij de overheid | blogger op klipklaar.nl Meer tips van Maike

Verruim je blik

Je sluit mensen uit als denkt vanuit 1 bepaalde doelgroep. Bedenk dat een doelgroep niet statisch is. Misschien behoren mensen wel tot een bepaalde doelgroep maar hun wensen, eisen of uitgangspunten kunnen heel divers zijn. Vaak worden er mensen over het hoofd gezien. Mijn ervaring is dat dat niet bewust gebeurt maar dat het een blinde vlek is. Breng de doelgroepen van je organisatie in kaart. Met welke doelgroepen hebben de verschillende afdelingen te maken? Wat voor doelgroepen zijn dit? Zorg dat je blik verruimd wordt. Wees nieuwsgierig. Ga met mensen praten. Niet alleen met de ‘usual suspects’ maar juist ook met de mensen die niet zo vaak van zich laten horen. Stel open vragen. Vraag aan collega’s of ze mee willen denken over bepaalde onderwerpen zoals Inclusie of Diversiteit.

Joyce van der Klauw

Joyce van der Klauw

Projectmedewerker Iedereen doet mee, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Meer tips van Joyce

Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen

Digitale toegankelijkheid is voor iedereen belangrijk in Nederland. Want iedereen moet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Maar het is met name belangrijk voor mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid. Dat is een behoorlijk grote en diverse groep. Er zijn ongeveer 1 miljoen mensen met een visuele beperking, 1,3 miljoen mensen met een gehoorbeperking en 1,5 miljoen laaggeletterden. 2,2 Miljoen mensen is zwakbegaafd en 142.00 mensen hebben een (licht) verstandelijke beperking. Daarnaast hebben mensen met bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of een autismespectrumstoornis extra belang bij toegankelijke en gebruiksvriendelijke websites en apps. De cijfers lopen wat uiteen, maar voor grofweg tussen de 5 en 8 miljoen mensen is digitale toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van groot belang om zelfstandig gebruik te kunnen maken van (overheids)dienstverlening.

Claartje Sadée

Claartje Sadée

Projectleider digitale toegankelijkheid, Ieder(in) Meer tips van Claartje