Tip 54

Wees niet bang om fouten te maken

procesaanpak

Wees niet bang voor fouten. Calculeer in dat er ook dingen misgaan. Als je eindeloos blijft denken, gebeurt er niks of is het alweer achterhaald op het moment van lancering. Ga gewoon aan de slag, je leert ook van fouten. Durf daarbij buiten de paden te denken. Denk vrij, laat los, probeer uit. Dan kan je nieuwe stappen zetten.

Voorbeelden

Niet bang zijn voor fouten maken

Je moet niet bang zijn om fouten te maken, je moet een ondernemer zijn. Gewoon doen. Fouten maken doen externen ook. Als je zelf fouten maakt moet je zelf met de billen bloot, daar leer je van. Dat werkt wel alleen maar als je de steun hebt van de gemeentesecretaris en de directie.

Willem Kotkamp

Programmamanager Digitaal Werken Gemeente Aalsmeer/Amstelveen Meer tips van Willem

Vrijheid om te pionieren

We mogen pionieren en professioneel ‘klooien’. Het is hier zo dat als je iets bedenkt waarvan je denkt ‘ik weet nog niet helemaal of het lukt’, dan probeer je het gewoon. Daardoor durf je ook eens gek te denken en anders te doen. We bedenken ook wel grappen, zoals ‘kras uw eigen boete’. Hoe leuk zou het zijn als je als handhaver met alle ernst toch plezier zou kunnen maken met de burger: ‘Helaas, u krijgt een bon, maar u mag zelf het bedrag krassen. Het is opwindend dat de gedachte mag. Je komt daardoor op andere gedachten die wel haalbaar zijn. Dat gevoel van ‘ohh’ bij de webshop op onze site: hier kunnen we nog zoveel mee doen! En we kunnen nog jaren vooruit, zoals het sluiten van het spoor ‘van klant tot klant’ met bijvoorbeeld mijnOverheid en mijnLopendeZaken.

Yanda van Dijk

Yanda van Dijk

Informatiemanager vergunningverlening en handhaving, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Meer tips van Yanda

Onderling vertrouwen

Wat helpt, is dat er onderling  best veel vertrouwen is in onze gemeente.  En dat bestuur en management ook uitstralen dat je innovatief mag zijn, en ook fouten mag maken. Dat geeft een basis waarin je goed kunt werken.

Henk Olthaar

I&A coördinator Gemeente Bronckhorst Meer tips van Henk

Just do it

Ik ben het helemaal eens met Daniël Ropers. Te lang blijven discussiëren is een enorme valkuil. Usability kan in hele kleine dingen zitten, dat weet je allemaal niet van te voren. Start gewoon, pas aan. Gewoon doen. Just do it.

Joppe Duindam

Joppe Duindam

Accountmanager en senior beleidsmedewerker, Bouwend Nederland Meer tips van Joppe

Aan de slag: ondernemerschap en lef

We proberen ons meer en meer als ondernemers te gedragen: gewoon doen. Een pragmatische organisatie te zijn, iteratief. We doen een risico-inventarisatie op hoofdlijnen, gaan af op ons gut feeling, we beginnen gewoon. Calculeren in dat we een paar keren op onze snuit gaan. Niet wachten, plannen maken, anders is het al weer verouderd als je begint. Stilzitten is geen optie, je moet bewegen. Gewoon DOEN.

Jan Meijsen

Jan Meijsen

Gemeente Molenlanden Meer tips van Jan

Geef ruimte om vrij te denken

Als je stappen wilt zetten moet je vrij durven denken. Van buiten naar binnen, niet vanuit structuren en systemen. Als leidinggevende moet je ook durven los te laten. Ik vertrouw op al die kwaliteiten van die mensen en energie die daar in zit. Ik ga me daar niet mee bemoeien. Want ik denk dat we in overheidsland wel erg veel watervallen van opdrachtgevers, opdrachten en terugrapportages hebben. Daarmee zit je vooral in structuren en systemen. Dat beperkt creativiteit. En het beperkt ook het gevoel ergens een toegevoegde waarde aan te kunnen geven.  Juist als je mensen hebt die vrij willen en kunnen denken, en die vanuit die energie kunnen werken, dan moet je dat als manager stimuleren. Je moet ze faciliteren, zodat ze de dingen kunnen doen zoals ze dat willen. Dat betekent dus ook links afslaan als we vooraf bedacht hadden dat het rechtsaf moest zijn.

Elzemarie Boender

Programmamanager Dienstverlening Gemeente Sudwest Fryslân Meer tips van Elzemarie

Waarom werkt dit?

Het is een natuurlijke reflex dat mensen geen fouten willen maken. Dat geldt zeker in een professionele omgeving, waar fouten vervelende consequenties kunnen hebben.

Er zijn verschillende manieren hoe je op fouten kunt reageren. Carol Dweck onderscheidt de ‘growth mindset’ (groeimentaliteit) en de ‘fixed mindset’ (gefixeerde manier van denken). Mensen met een gefixeerde manier van denken zijn angstiger om te falen, terwijl mensen met een groeimentaliteit zich realiseren dat ze juist leren van fouten.

Van jongs af aan leren we met vallen en opstaan. Er zijn vrijwel geen succesverhalen zonder dat er ergens iets fout ging. Maar de successen zijn veelal bekender dan alle fouten die gemaakt zijn. Bij de ontwikkeling van dienstverlening is het niet anders. Er is geen heilige graal of succesformule waarmee producten en diensten meteen perfect bedacht en ontwikkeld worden. Er is ruimte nodig om te experimenten en te kijken waar de mogelijkheden liggen. En daarvoor is de mogelijkheid tot fouten maken randvoorwaardelijk.