Tip 39

Zoek actief interne samenwerking

samenwerking

Ga actief op zoek naar partners binnen je eigen organisatie. Om te delen, te leren en te zorgen voor een olievlekwerking. Vorm een klein team vanuit verschillende disciplines met wie je veranderingen kunt onderbouwen en in gang kunt zetten.

Kijk binnen je organisatie voor wie die ontwikkelingen ook interessant zijn. Stap erop af, deel je kennis en ervaring, betrek ze erbij en neem hen mee. Je dienstverlening wordt zo beter en het draagvlak binnen je organisatie steviger.

Voorbeelden

Veel meer intern samenwerken voor ‘van buiten naar binnen’

Wij zitten zelf nog middenin de ontwikkeling ‘van buiten naar binnen denken’. We doen dat ook door intern de samenwerking op te zoeken. Bijvoorbeeld met Beheer Openbare Ruimte. Veel meer samen afstemmen. Transparant werken. Een beeld hebben van wat er bij andere afdelingen gebeurt. Bijvoorbeeld met bekendmakingen, hoe je die beter kunt inrichten. Hoe willen we dat gaan aanpakken? Er zijn meer afdelingen die daar mee worstelen, hebben we daar iets voor in huis? Wordt er op een ander afdeling misschien al iets voor ingezet wat wij kunnen gebruiken of uitbreiden? Er worden steeds meer inloopavonden georganiseerd. We zijn de nieuwsbrieven gaan aanpassen. We zitten er zelf nog middenin. Hoe doe je dat dan?

Annemarie Evers-Reuver

Annemarie Evers

Kwaliteitsmedewerker online dienstverlening Gemeente Deurne Meer tips van Annemarie

We hebben ook te maken met een cultuurverandering

Het gaat ook over digitaal en integraal samenwerken. Niet de taak van de collega staat centraal maar de zaak van de Rotterdammer.

Bron: “Goed geregeld voor de Rotterdammer”, (Pdf 3,2 Mb) interview in GOV magazine over de digitale overheid, nummer 10 – voorjaar 2016 (ATOS)

Lucianne Vermeulen

Lucianne Vermeulen

Programmamanager DWARSS - digitaal werken aan Rotterdamse samenwerking en service Meer tips van Lucianne

Samenwerken aan MijnDenHaag

“Binnen de Domeinraad Dienstverlening wordt de samenwerking actief gezocht. Zoals bijvoorbeeld bij de  doorontwikkeling van MijnDenHaag. Daar sluiten steeds meer onderdelen van de gemeente op aan. De Berichtenbox en eHerkenning kunnen we nu aanbieden. We zijn bezig om uit te zoeken welk onderdeel van de gemeente hier het meest nut van kan hebben.”

Herman de Kievith

Herman de Kievith

Manager Projecten, Klantcontact en Innovatie, Dienst Publiekszaken Gemeente Den Haag Meer tips van Herman

Verbeterteam

“Een belangrijke rol is weggelegd voor het verbeterteam. We komen iedere 2 weken bij elkaar met 3 of 4 mensen. We kijken per onderdeel aan de hand van data-analyse wat er beter kan. We hadden een product waarbij 80 van de 100 mensen afhaakten. Dat ging om een melding storing rioolpomp. Dan zoek je uit wat er aan de hand is en dan verbeter je dat. In dit geval kortten we het formulier in tot 1 pagina (‘one page check-out’). Vervolgens ga je meten of dit effect heeft.”

Madeleine Huizinga-van Kempen

Madeleine van Kempen

Hoofd Dienstverlening gemeente Veere

Samenwerking door actief bieden van hulp

“Vanuit het programma Online Persoonlijke Dienstverlening (OPD) proberen we kennis uit te rollen naar andere diensten: dit zou voor jou interessant kunnen zijn. We bieden actief hulp aan.”

Herman de Kievith

Herman de Kievith

Manager Projecten, Klantcontact en Innovatie, Dienst Publiekszaken Gemeente Den Haag Meer tips van Herman

Waarom werkt dit?

Binnen een organisatie heeft ieder onderdeel meestal een eigen focus. Als je samenwerkt worden de verschillende invalshoeken bekeken en waar relevant meegenomen. Door een interdisciplinaire aanpak vul je elkaar aan, het zorgt voor kruisbestuiving en creativiteit. Het heeft ook tot gevolg dat je als het ware uit je ‘comfortzone’ wordt gehaald en gaat nadenken over ‘aangrenzende onderwerpen’. Het eindproduct wordt daarmee vollediger en kwalitatief beter, en is bovendien niet het exclusieve resultaat van één specifieke afdeling. Het proces van samenwerken vermindert binnen de organisatie het ‘wij-zij-gevoel’ en dat komt het draagvlak ten goede. Samenwerken zorgt dus voor synergie!