Tipgevers

Aafke Pleket

Projectleider Digitaal Klantportaal Schadefonds Geweldsmisdrijven

Anne Heins

Afdelingshoofd Vergunningverlening en Handhaving & Informatiemanagement en automatisering Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Annemarie Evers

Kwaliteitsmedewerker online dienstverlening Gemeente Deurne

Annet van Veen

Adviseur, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Annette de Croo

Programmamanager Dienstverlening gemeente Zoetermeer

Arjen Bol

Chief information security officer gemeente Den Helder

Arjen van de Dool

Teamleider Kennis, Projecten en Domeinen, Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

Bart Schermer

Partner Considerati, Associate Professor Leiden University

Bart van Eijck

Organisatie adviseur, Vecim

Bernard Minderhoud

Wethouder Pijnacker-Nootdorp

Bert van Ginkel

Hoofd Bedrijfsvoering, Schadefonds Geweldsmisdrijven

Bob Corporaal

UX manager Coolblue

Carel Jansen

Taal- en communicatiewetenschapper, voorzitter van het Genootschap Onze Taal, voorzitter van het Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO) en is een van de initiatiefnemers van de overheidscampagne Direct Duidelijk

Carolien Nicolai

Beleidsmedewerker Digitale dienstverlening Gemeente Zeewolde

Charlotte Holst

Adviseur dienstverlening & online media, Gemeente Haarlemmermeer

Chris Verhoef

(Blog op iBestuur)

Christiaan Lustig

Lead consultant, managing partner

Claartje Sadée

Projectleider digitale toegankelijkheid, Ieder(in)

Constance Boogers

Hoofd Ontwikkeling I&A, Gemeente Nijmegen

Corinne van den Heuvel

webcoördinator bij de BAR-organisatie

Corrie Ebbers

Privacy Jurist

Corrine van Veldhuisen

Programmamanager Publieksdienstverlening, gemeente Utrecht

Daniel Ropers

CEO BOL.com

Ed Sabel

Projectleider Mobiel Media Lab, Politie

Edo Plantinga

Logius, Initiatiefnemer Gebruiker Centraal

Eelco Hosman

Ervaringsdeskundige bij de Vereniging LFB, landelijke belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking.

Elo de Mul

Directeur Dienstverlening Drechtsteden

Elzemarie Boender

Programmamanager Dienstverlening Gemeente Sudwest Fryslân

Ernst Ploegman

Accessibility officer, DUO

Erwin Koster

Productmanager DigiD, Logius

Esmeralde Marsman

Gemeente Rotterdam

Evert Meeuwissen

Teamleider Klantcontact Werkorganisatie CGM (Cijk, Grave, Mill en Sint Hubert)

Floor van Riet

US Specialist One Shoe

Francine van der Poel

Projectleider e-Dienstverlening, BAR-organisatie (gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Gerard Velders

Initiatiefnemer pilot ’s-Hertogenbosch

Gerrit-Jan Zwenne

Partner Brinkhof, Professor Leiden University

Guusje Schreven

Agile Manager, Gemeente Stichtse Vecht

Hans Harskamp

Senior specialist ICT en systeem-/informatie-architect gemeenten Woerden

Helen van der Sluys

Coördinator Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Henk Olthaar

I&A coördinator Gemeente Bronckhorst

Herman de Kievith

Manager Projecten, Klantcontact en Innovatie, Dienst Publiekszaken Gemeente Den Haag

Isabella Steinprinz

Teamleider Informatie provincie Overijssel

Iwan van der Wolf

Managing Director Portbase

Jacqueline Nieland

Innovatieadviseur Klantcontact bij DUO

Jan Meijsen

Gemeente Molenlanden

Jan Meijssen

Strategisch informatie-adviseur / teamleider ICT en GEO a.i. gemeente Molenlanden

Jan-Hein Willemse

Directeur VECOZO

Janfolkert Muizelaar

Raadgever Trends, Innovatie, Overheid, Strategie, Domein Interactie Belastingdienst

Jeanine Verhoef

Projectleider Digitalisering, Bureau Nationale ombudsman

Joab de Lang

Concern Information Security Officer, Gemeente Rotterdam

Johan Boomgaardt

Kwartiermaker/directeur IIFO (Innovatie, Informatie, Facilitair en Onderzoek) gemeente Rotterdam.

Johan Gritter

Architect digitale overheid - burger online / social ondernemer

Joppe Duindam

Accountmanager en senior beleidsmedewerker, Bouwend Nederland

Jos Tilmans

Projectleider Optimaal Digitaal van het ministerie van BZK

Joyce van der Klauw

Projectmedewerker Iedereen doet mee, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Judith Okkerse

Informatiemanager Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening (Justis)

Kees Hintzbergen

Adviseur Informatiebeveiliging Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)

Kees Moens

Chapter Lead UX, ING Nederland

Kirsten van de Meent

Gedragskundige, communicatiespecialist en regisseur Direct Duidelijk bij de gemeente Enschede.

Kristian Mul

Product owner DigiToegankelijk, Logius

Larissa Zegveld

Directeur KING (nu directeur WiGo4It)

Leonie Brouwer

Projectleider Kenniscentrum Dienstverlening KING

Leslie Hogeveen

Head of marketing, e-commerce en product development bij Knab

Lotte Albers

Communicatieadviseur online, Werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert)

Luc Boss

Relatiemanager Externe Betrekkingen, Sociale Verzekeringsbank

Lucianne Vermeulen

Programmamanager DWARSS - digitaal werken aan Rotterdamse samenwerking en service

Maarten Post

Provincie Noord-Brabant

Maartje Corsten

Projectleider digitale dienstverlening KCC Delft

Madeleine van Kempen

Hoofd Dienstverlening gemeente Veere

Maike Klip

Digitaal strateeg bij de overheid | blogger op klipklaar.nl

Marcel Kouwenberg

UX manager IKEA

Marcel van de Lustgraaf

CIO VIVAT verzekeringen

Marcelle Hendrickx

Wethouder onderwijs, jeugd(zorg), cultuur, emancipatie en P&O van de gemeente Tilburg

Marco van Beek

Chief Information Security Officer, Gemeente Amsterdam

Mark Hulsman

Privacyfunctionaris bij een gemeente

Marleen Damen

Wethouder Leiden

Marlies Klooster

Projectleider aanjaagteam digitale toeganke­lijkheid, VNG Realisatie

Mary van Gent en Ben Blonk

Wethouders van respectievelijk Hollands Kroon en Schagen

Maurice Bölte

UX manager, Rabobank Nederland

Menno Maarsen

Product owner / business analist Het CAK

Michael Rave

Programmamanager Dienstverlening, Gemeente Montferland

Michella Smits

Beleidsmedewerker vergunningverlening en handhaving, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Otwin van Dijk

Burgemeester van Oude IJsselstreek

Paulien van der Hoeven

Projectleider ENSIA

Raph de Rooij

Beleidsmedewerker Digitale inclusie, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Rein Zijlstra

Wethouder gemeente Zeewolde

Remko Reinders

Digital Customer Experience, Capgemini Nederland b.v.

René Jeronimus

Experience Design Lead, NS Groep

Ric de Rooij

Hoofddirecteur Interne Organisatie en Uitvoering ministerie van EZ

Richard Wens

Informatie-architect Afdeling Diensten, Informatie en Advies Agentschap SZW

Rik Compagne

Wethouder Meierijstad, portefeuillehouder inclusie

Robert Hauwert

Projectleider Informatiemanagement Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Ron Beenen

Director of Business Development Europe

Rosemarie Pomp

Coördinator digitale toegankelijkheid, Koninklijke Bibliotheek

Roy Tomeij

Aanjager digitale overheid

Ruud de Vries

Wethouder Vlaardingen en ambassadeur van de Digicommissaris

Stefan Dekker

UX Lead, Spir-it

Susanne van Mulken

Managing director strategy & delivery, Informaat

Suzan van den Hoogen

Projectleider Direct Duidelijk, gemeente Den Haag

Talissa Oude Bennink

Projectleider Duidelijke overheidscommunicatie, Gebruiker Centraal

Tino de Velde

Adviseur Online Dienstverlening, gemeente Amsterdam

Toin Pijnenburg

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Victor Zuydweg

Adviseur ICTU, Initiatiefnemer Gebruiker Centraal

Wiep Hamstra

De Staat van het Web

Willem Kotkamp

Programmamanager Digitaal Werken Gemeente Aalsmeer/Amstelveen

Willem Pieterson

Expert op het gebied van data, technologie en organisaties.

Wolfgang Ebbers

CFES Universiteit Twente

Wouter Welling

Beleidsmedewerker digitale overheid, ministerie BZK

Yanda van Dijk

Informatiemanager vergunningverlening en handhaving, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Youri Lammerts van Bueren

CISO van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Yousuf Yousufi

Ambassadeur digitale toeganke­lijkheid, VNG Realisatie

Yvonne Vogelaar

Projectleider Digitale Dienstverlening, Gemeente Schouwen-Duiveland