Samenwerking

Het belangrijkste doel van Optimaal Digitaal is het delen van kennis. Onder andere over de barrières waar overheidsorganisaties tegenaan lopen bij het digitaliseren van hun dienstverlening. En welke oplossingen er zijn bedacht om die barrières te doorbreken. Door het delen van die kennis kunnen anderen weer hun voordeel doen.