Commitment

Een organisatie kan de dienstverlening alleen transformeren van ‘analoog’ naar ‘digitaal’ als iedereen ervoor gaat. Er is draagvlak nodig op alle niveaus: van bestuurders tot uitvoerende medewerkers. De digitale transformatie moet doordringen tot in de haarvaten van de organisatie. Daarvoor moet het denken vanuit burger en bedrijf in het DNA van je organisatie gaan zitten.