Procesaanpak

Digitalisering is geen proces dat je ‘zomaar’ even invoert. Tegelijkertijd moet je ook niet heel lang blijven dubben en discussiëren. Doe het vooral iteratief: start klein en verbeter gaandeweg. En dan in de volgorde: inventariseren; keuzes maken; beginnen met ontwikkelen. Klein beginnen houdt het project beheersbaar; verbeteren en uitbreiden kan later.