Inleiding

Veel veiligheidstips zijn hetzelfde voor werk- en thuisomgeving. Dat gaat over concrete zaken als de veiligheid van wachtwoorden, maar ook over bewustwording en gedrag. Zowel op het werk als thuis moet je alert zijn en juist handelen bij cybercrime. Daar zit geen wezenlijk verschil in. Daarnaast lopen werk en privé steeds vaker door elkaar heen. Formuleer tips zodanig dat ze privé ook gebruikt kunnen worden. Dat vergroot de kans op het gewenste gedrag op het werk.