Inleiding

Om verandering te kunnen realiseren moet je mensen binnen je organisatie meekrijgen. Vaak gaat het ook om collega’s van andere afdelingen die te maken krijgen met de nieuwe ontwikkeling. Het helpt daarbij als je hen al in een vroeg stadium betrekt bij het hele proces. Dat zorgt soms voor vertraging in het begin, maar het kan oponthoud of tegenwerking voorkomen later in het proces. Samen kijken en werken kan leiden tot meer bewustzijn, betrokkenheid en overeenstemming. Het kan ook bijdragen aan een interne olievlekwerking, met ambassadeurs op verschillende afdelingen. Zijn er nog andere belanghebbenden, betrek die er dan ook bij. Dat betekent niet dat je een omvangrijk team moet samenstellen, hou het juist bij een klein kernteam dat voordurend voeling houdt met de omgeving. Naast je collega’s is het ook belangrijk om met de betreffende wethouder, gedeputeerde of andere bestuurder vanaf het begin op één lijn te zitten. Toets dit in een vroeg stadium en blijf dit doen gedurende het proces. Zijn of haar bestuurlijk mandaat is nodig om de beweging in gang te zetten en te houden.