Inleiding

Start een ontwikkeling met een team van enthousiastelingen. Mensen die het leuk vinden mee te doen, het begrijpen en belangrijk vinden, en er voor willen gaan. Zij kunnen anderen in de organisatie weer enthousiast maken en meenemen in het proces.  Als ze vanuit verschillende afdelingen komen, dwars door de organisatie heen, krijg je zo intern een olievlekwerking. Deze interne ambassadeurs zijn ook belangrijk om het concept te bewaken. Zij hebben het doel scherp op het netvlies en zorgen dat het niet verwatert.